Fundusze z RPOWP zasilą projekty, które zostały wybrane w konkursach zorganizowanych przez lokalne grupy działania.

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekty samorządów z LGD Brama na Podlasie, LGD Fundusz Biebrzański i LGD Puszcza Augustowska.

Gmina Wysokie Mazowieckie zrewitalizuje tereny we wsiach: Brok, Gołasze-Górki, Jabłoń-Uszyńskie, Osipy-Kolonia, Stara Ruś, Wiśniówek, Wólka Duża i Mała, Zawrocie-Nowiny. Powstaną tam m.in. place zabaw dla dzieci, boiska, chodniki, punkty obsługi rowerów, i obiekty małej architektury, takie jak altany, ławki, kosze na śmieci. Wartość projektu to 448,9 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 368,6 tys. zł.

W Brańsku zostanie zagospodarowany teren łączący dawny rynek z rzeką Nurzec. W tym celu zaplanowano rozbiórkę starej i wykonanie nowej nawierzchni chodnika, ulicy oraz placu przeznaczonego do rekreacji. Na tym terenie pojawią się też ławki, kosze na śmieci a także elementy zieleni, zostanie zainstalowane nowe, energooszczędne oświetlenie ledowe. Ten projekt wart jest 347,9 tys. zł. Dotacja wyniesie 293,2 tys. zł.

Gmina Szepietowo za ponad 353 tys. zł dotacji (koszt projektu: 655 tys. zł) chce zagospodarować teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie oraz zrekultywować staw w Szepietowie-Wawrzyńcach i stworzyć przy nim miejsce rekreacji dla mieszkańców gminy.

Dzięki projektowi, który zrealizuje gmina Jaświły dzieci z punktów przedszkolnych w Jaświłach i Mikicinie będą mogły bawić się na nowych placach zabaw. Mają one powstać właśnie przy tych placówkach. Koszt przedsięwzięcia to 71,8 tys. zł, dofinansowanie z RPO pokryje 61 tys. zł z tej kwoty.

Z kolei budynek Samorządowego Przedszkola w Lipsku zostanie ocieplony, wyremontowany i częściowo przebudowany. Powstaną nowe sale, w których będą odbywać się zajęcia logopedyczne, rozwijające i dydaktyczno-wyrównawcze. Gmina zakupi też odpowiednie wyposażenie: meble, stoliki i krzesła oraz pomoce dydaktyczne. Projekt wart jest 195,9 tys. zł. Dotacja ma wynieść 166,1 tys. zł.

Również Samorządowe Przedszkole w Goniądzu przejdzie remont. W obiekcie zostaną wymienione okna i posadzki, a sanitariaty zostaną dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Gmina doposaży też salkę do ćwiczeń oraz przebuduje plac zabaw. Cała inwestycja ma kosztować prawie 80 tys. zł, dofinansowanie – 67,9 tys. zł.

Gmina Augustów zrealizuje projekt edukacyjny. Obejmie on uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich, którzy będą mogli skorzystać np. z zajęć wspierających postawy przedsiębiorcze czy kreatywność. Przewidziane są także zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe oraz nauka programowania. Szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dofinansowanie wyniesie 226 tys. zł.

(is)

www.wrotapodlasia.pl