14 lipca 2019

Ogłoszenie o obradach nadzwyczajnej XII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, 15.07.2019 r.

5 miesięcy temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) . Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Przedstawienie porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: a)odwołania Marcina Kleczkowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie; b. odwołania Adama Sieńko z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie. Wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Z poważaniem Przewodniczący Rady Miejskiej … więcej >