19 lipca 2019

Nabór na stanowisko Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego

5 miesięcy temu / 0 comments

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Augustowie. Kandydaci aplikujący na stanowisko inspektora powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych. Znać regulacje prawne z zakresu m.in.: ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo spółek handlowych. Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych, w tym ich opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym, udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej oraz Kolegium Burmistrza Miasta, udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii i … więcej >

Kontrola obozów harcerskich w powiecie augustowskim

5 miesięcy temu / 0 comments

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Komendy Powiatowej  PSP w Augustowie przeprowadzili czynności kontrolno – rozpoznawcze obozów harcerskich zlokalizowanych na terenie powiatu augustowskiego. Obecnie na terenie powiatu odbywa się sześć obozów harcerskich Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa RP, Chorągwi Stołecznej i Łódzkiej ZHP. Na terenie obozów przebywa łącznie 742 harcerzy oraz 70 opiekunów. W czasie wizytacji sprawdzono wyposażenie obozów harcerskich w podręczny sprzęt gaśniczy, przeanalizowano sposoby alarmowania oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Zweryfikowano warunki oraz organizację ewakuacji w miejsce bezpieczne. W trakcie wizytacji przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa na obozie jak również bezpieczeństwa nad wodą. Pogadanka prowadzona była dla dzieci i młodzieży … więcej >

Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów

5 miesięcy temu / 0 comments

Augustowskie Placówki Kultury zapraszają na szóstą polską edycję Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów – Białorusinów, Polaków i Litwinów”. Od ponad piętnastu lat bliźniacze wydarzenie odbywa się na Białorusi w rejonie Grodzieńskim przy Kanale Augustowskim w okolicy śluzy Dąbrówka. Wszystko po to, by promować rozwój białoruskiej, polskiej i litewskiej kultury narodowej, wzmacniać międzynarodowe kontakty kulturalne oraz wspomóc rozwój turystyki w pobliżu Kanału Augustowskiego. W niedzielę 3 sierpnia od godz. 12:00 na Rynku Zygmunta Augusta zaprezentują się polskie, litewskie i białoruskie zespoły ludowe. Przed nami występy m.in. augustowska Melodia, Dwa Kolory z Nieporętu, białoruskie zespoły Рукавички, Запаветны бераг, … więcej >

Stanisław Tym był gościem „Kinochłona”

5 miesięcy temu / 0 comments

8 lipca 2019 r. Augustowski DKF przygotował swoim widzom spotkanie z kolejną osobą zaliczaną do ikon polskiego kina. Gwiazdą tego wieczoru był Stanisław Tym. Aktor, który zyskał największą popularność dzięki rolom granym w komediach Barei. Jeżeli ktoś miałby problem ze skojarzeniem osoby o takim nazwisku, to na pewno każdy w Polsce wie o kogo chodzi, jeżeli użyjemy małej podpowiedzi, że chodzi o filmowego Misia. Jeżeli – bo trudno sobie wyobrazić aby można było spotkać taką osobę. Augustowski Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinochłon”, przed spotkaniem z aktorem przygotował ankietę, w której widzowie mogli się wypowiedzieć, którą z komedii Barei chcieliby tego wieczoru … więcej >

Burmistrz Miasta Augustowa przyjął delegację z Druskiennik

5 miesięcy temu / 0 comments

W środę, 17 lipca, Burmistrz Miasta Augustowa przyjął delegację z Druskiennik, na czele z Merem naszego miasta partnerskiego. Włodarze rozpoczęli rozmowy od zadeklarowania współpracy – zarówno przy pozyskiwaniu środków unijnych z aktualnie trwającego programu „Interreg Litwa-Polska”, jak i w przyszłych naborach wniosków. Obaj cieszą się z przeprowadzonych wspólnie projektów i możliwości działania przy następnych. Projekty transgraniczne stały się dla nas bardzo ważnym źródłem finansowania, razem możemy więcej[…] – mówi Burmistrz Miasta Augustowa – Mirosław Karolczuk. Po owocnych rozmowach i wymianie pomysłów, burmistrz zaprezentował naszym gościom napis „#AUGUSTÓW”, przy którym włodarze uścisnęli sobie dłonie i podziękowali za spotkanie. O efektach współpracy … więcej >

Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie

5 miesięcy temu / 0 comments

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Miastu Augustów dotację na realizację projektu pn. „Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wartość projektu to ponad 198 tys. zł., z czego dofinansowanie ponad 188 tys. zł. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2020 r. do końca września 2021 r. Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 2 w … więcej >