Kończący się rok kalendarzowy był bardzo pomyślny dla Hospicjum w Augustowie. Wieloletnie starania dyrekcji i pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie oraz organu prowadzącego którym jest Starostwo Powiatowe, zaowocowały znacznym zwiększeniem miejsc w tej jednostce, nowym sprzętem i remontem wielu pomieszczeń. Augustowski SPZZOD jest w tej chwili jednym z największych zakładów opiekuńczych tego typu w naszym województwie.

To co już osiągnięto, to jeszcze nie koniec rozpoczętej rozbudowy i modernizacji Hospicjum. Jak widać na zdjęciach, w pierwszy dzień po świętach prace budowlane na terenach przed budynkami idą pełną parą. Przyszedł czas na poprawę funkcjonalności i estetyki terenów wokół budynków. Bardzo możliwe, że na wiosnę pacjenci będą mogli swobodniej poruszać się na wózkach inwalidzkich po okolicznym terenie. Do tej pory było to bardzo utrudnione. Wiemy, że jest szansa do powiększenie się SPZZOD o dodatkowe pomieszczenia w budynku obok. W przyszłym roku przed SPZZOD i Starostwem kolejne wyzwania inwestycyjne związane z tym obiektem.

|Bart.