W sobotę, 30.03.2019r.  w Białymstoku odbyły się eliminacje wojewódzkie XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Turniej organizowany jest nieprzerwanie od 1972 roku. Co roku popularyzuje on walory turystyczno – krajoznawcze danego  województwa. W bieżącym roku szkolnym jest to województwo podlaskie.

W turnieju bierze udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Jego celem jest:

  • poznawanie i popularyzowanie przez młodzież piękna Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości,
  • upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako form aktywnego wypoczynku,
  • promocja walorów krajoznawczych i turystycznych Polski,
  • wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w zakresie krajoznawstwa i turystyki.   

W tym roku, po raz pierwszy uczestniczyły w nim drużyny z Augustowa w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Szkołę Podstawową nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie  reprezentowała drużyna z klasy VIIIb w składzie: Natalia Doliwa, Monika Kulikowska i Weronika Potapowicz.

Turniej rozgrywał się w dwóch częściach: teoretycznej i praktycznej.
Na część teoretyczną składał się test wiedzy, obejmujący  zagadnienia krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy.
Zaś część praktyczna obejmowała:

  1. Turystyczny marsz na orientację.
  2. Turystyczne ABC, podczas którego uczniowie rozpoznawali roślinność i zwierzęta występujące na terenie województwa podlaskiego, Parki Narodowe Polski, ich lokalizację oraz cechy charakterystyczne, obiekty wpisane na listę UNESCO w Polsce oraz zagadnienia dotyczące zróżnicowania etnicznego, religijnego i kulturowego Podlasia.
  3. Turystyczny rower, gdzie uczestnicy pokonywali rowerowy tor przeszkód.
  4. Samarytanka, obejmująca praktyczną wiedzę  z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Pragniemy poinformować, iż drużyna naszej szkoły (SP 2) zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobywając 324 punkty i będzie reprezentowała województwo podlaskie w Finale Ogólnopolskim, który po raz pierwszy odbędzie się w Augustowie. Głównym organizatorem imprezy jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zaś  organizatorem Finału Centralnego XLVII OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, są oddział PTTK w Augustowie oraz Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.

Gratulujemy uczennicom i opiekunowi drużyny Pani Ani Nerko tak wielkiego sukcesu i będziemy trzymać kciuki podczas Finału Centralnego, który odbędzie się w dniach 31.05 – 02.06 2019r. w Augustowie. 

sp2aug.pl