Pierwszy podlaski okrągły stół edukacyjny odbył się w poniedziałek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wziął w nim udział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka oraz nauczyciele, dyrektorzy szkół, burmistrzowie, starostowie, rodzice, uczniowie. Do stołu zasiedli również przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i związkowcy. Tematem debaty była przyszłość polskiej edukacji.

Podlaski Okrągły Stół Edukacyjny to realizacja zapowiedzi Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP, który zadeklarował podjęcie ogólnonarodowej debaty nad przyszłością polskiej oświaty. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy.

Podczas rozmów poruszono temat dotyczący zmian w kształceniu nauczycieli  i awansu zawodowego, uszczupleniu podstawy programowej, roli nauczyciela, ucznia i rodzica w systemie edukacji oraz nowoczesnej szkole. Ważnym głosem podczas spotkania była jakość kształcenia.

Przedstawiciel uczniów zwrócił uwagę na większe wspieranie zdolnych uczniów oraz na większy nacisk na kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Ta reforma strukturalna nie dokonywała się dlatego, że komuś nie podobał się taki układ z gimnazjami, a tylko i wyłącznie dlatego, żeby podnieść jakość nauczania wychowania w szkole- mówił podczas spotkania minister Piontkowski, zapowiadając kolejny etap reformy.

Podlaski okrągły stół edukacyjny jest jednym z szesnastu wojewódzkich spotkań.  Wnioski będą przedstawione podczas ogólnopolskich obrad, które mają się odbyć we wrześniu.

|bialystok.uw.gov.pl/