Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Miastu Augustów dotację na realizację dwóch projektów pn. ,,Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku” oraz ,,Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Augustowie”. Projekty będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja.

Zdjęcie archiwalne www.augustow.org

Wartość projektu pn. ,,Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku” to 5 170 540,62 zł, z czego przyznane dofinansowanie wynosi 4 320 720,52 zł . Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2020 r. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja, przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia poddasza oraz rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Augustowie o klatkę schodową. Dodatkowo zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci oraz przebudowie ulegną tarasy przylegające do budynku przedszkola.

Natomiast ogólna wartość kolejnego projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Augustowie” wynosi 6 163 033,53 zł, a dofinansowania 4 712 862,53 zł. Planowana realizacja projektu trwać będzie do 31 grudnia 2020. Projekt zakłada rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną obszaru Gminy Miasto Augustów poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Augustowie.

|UM Augustów