Myślę, że nadszedł już czas, by zapoznać Czytelników z wyborem wierszy przedstawionych podczas Niedzielnych Pogwarek Poetyckich przy Herbatce zatytułowanych „Mój święty patron”.

Są to wiersze o patronach, których nosimy imiona; o tych, którzy wzmacniają nas i naszą wiarę od czasu przyjęcia sakramentu bierzmowania; są patronami naszych zawodów bądź w rozmaity sposób przychodzą nam z pomocą; w takiej czy innej sytuacji zainteresowali nas świętością swojego życia. Są wśród nich utwory liryczne i refleksyjne. W swej treści bardzo osobiste i takie, gdzie piszący podchodził do tematu z pozycji historyka czy obserwatora. Niektórzy twórcy zgłębiali żywoty opiewanych świętych szukając sensu ich istnienia we własnym życiu, kulturze czy religii. Są wiersze stwierdzające i pytające. Przyjmują różne formy zapisu. Niektóre z nich mają charakter czysto modlitewny. Są pośród nich utwory poświęcone Najświętszej Maryi Pannie oraz patronkom i patronom: św. Agacie, św. Agnieszce, św. Antoniemu Padewskiemu, św. Barbarze, św. Bernadecie, św. Cecylii, św. Erazmowi, św. Franciszkowi z Asyżu, św. Janowi Chrzcicielowi, św. Janowi de la Salle, św. Janowi XXIII, św. św. Joannom, a wśród nich Joannie d’Arc, i Joannie Beretcie-Molli; św. Józefowi, św. Krystynie, św. Małgorzacie Marii Alacoque, św. Mikołajowi z Miry, św. Piotrowi Apostołowi, św. Reginie, św. Teresie od Dzieciątka Jezus i św. Zofii. Nie mogło zabraknąć wierszy o św. Wawrzyńcu – patronie bibliotekarzy i bibliotek, wszak Niedzielne Pogwarki Poetyckie przy Herbatce organizowane są przez bibliotekę. W Filii nr 2 MBP APK (ul. Komunalna 2), gdzie prowadzone są spotkania pogwarkowe, oglądać można wystawę obrazków z postaciami świętych z prywatnej kolekcji Krzysztofa Anuszkiewicza (prezesa Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Augustowie, kolekcjonera, wydawcy książek i fotografika – wymienię tu tylko niektóre z jego zajęć). W czasie spotkania 9 grudnia ub.r. można było również zobaczyć zestaw książek o tej tematyce i zbiór medali ze świętymi.

Wiersze poetów, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w pogwarkach czytali ich koledzy po piórze oraz Krystyna Korzeniewska, Krzysztof Anuszkiewicz i Wojciech Batura.

Zachęcam do zapoznania się z wyborem utworów i fotografiami Krzysztofa. Tomik wierszy, podobnie jak wcześniejsze, został wydrukowany dzięki pomocy Krystyny Bakuniewicz. Projekt plakatu i logo pogwarek są autorstwa Renaty Rybsztat.

Miejska Biblioteka Publiczna Augustowskich Placówek Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie z tego cyklu w niedzielę 17 lutego. Będzie można posłuchać wierszy o historii i współczesności niegdysiejszych przedmieść Augustowa, czyli o Białobrzegach, Biernatkach, Klonownicy, Turówce, Uściankach, Wójtowskich Włókach i Żarnowie. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa malarstwa Bożeny Klimaszewskiej.

Józefa Drozdowska, zdj. Krzysztof Anuszkiewicz i Józefa Drozdowska

Nasi święci – wybór wierszy do pobrania

https://augustow.org/wp-content/uploads/2015/06/Nasi-święci-wybór-wierszy.pdf

Wkładka ze zdjęciami Krzysztofa Anuszkiewicza do pobrania