„Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

(Juliusz Słowacki)

Niewątpliwie giętkim językiem i ciałem wykazali się uczestnicy tegorocznego Konkursu Młodego Aktora, który odbył się już po raz siedemnasty 7 marca 2019 r. Konkurs od lat jest organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (panie Bożena Bendig, Elżbieta Klekotko, pan Paweł Leszkowicz) pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego p. Jarosława Szlaszyńskiego,

W konkursie wzięło udział prawie trzydzieścioro reprezentantów szkół powiatu augustowskiego, którzy ubiegali się o tytuł najlepszego aktora oraz recytatora poezji Juliusza Słowackiego.

Tym razem nagroda specjalna przeznaczona była dla uczestników prezentujących twórczość Juliusza Słowackiego, którego rocznice narodzin i śmierci aktualnie obchodzimy. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych tę nagrodę zdobyła Gabriela Kleczkowska (II LO Augustów), natomiast w niższej grupie wiekowej – Weronika Rółkowska (Społeczna Szkoła Podstawowa w Augustowie).

W efekcie trzech etapów konkursu na poziomie szkół średnich główną nagrodę zdobyła również Gabriela Kleczkowska, – na drugim miejscu uplasowała się Amelia Palczewska (I LO Augustów), natomiast na trzecim Klaudia Łożyńska (I LO w Suwałkach) oraz Marta Przekopska (I LO Augustów). Wyróżnieniem jury nagrodziło Miłosza Sadowskiego (I LO Augustów).

W kategorii szkół gimnazjalnych oraz 7 – 8 klas szkoły podstawowej zwyciężyła Aleksandra Cilulko (Gimnazjum nr 4 w Augustowie). II miejsce zajął Bartosz Kuryło (Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie), a III – Dominik Pawłowicz ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie) oraz Rafał Witkowski (Społeczna Szkoła Podstawowa w Augustowie).

Nagrody publiczności zdobyli: Aleksandra Cilulko, Klaudia Łożyńska i Miłosz Sadowski.

Nagrodę specjalną Klubu DKF „Kinochłon” za pomysł i oryginalność prezentacji finałowej zdobyli Gabriela Kleczkowska i Bartosz Kuryło.

Uczestników oceniało niezależne jury złożone ze znawców i miłośników sztuki aktorskiej: p. Ewa Chodacz, p. Paweł Leszkowicz, p. Jan Saczko, p. Karol Sitnik p. Bartosz Świerkowski.

Fundatorami nagród byli: Klub Filmowy „Kinochłon”, Starosta Powiatu Augustowskiego oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

Z ramienia organizatorów nad przebiegiem konkursu czuwały uczennice I LO – Magda Karpińska, Julia Mantaj oraz Stanisław Busiński. W ramach części artystycznej wystąpił teatr Res Humanae w farsie „Wszystkie jego żony” autorstwa absolwenta ZSO Pawła Kondrackiego w reżyserii Bożeny Bendig. Także uczestnicy konkursu ze Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym zaprezentowali fragmenty „Wesela” Wyspiańskiego. Pamiątkowe znaczki przygotowała pani Marzanna Markowska, przy dekoracjach wsparła gospodarzy imprezy pani Urszula Dębiec-Grochowska.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania imprezy, uczestnikom, ich opiekunom oraz fundatorom nagród organizatorzy bardzo dziękują i zapraszają do współpracy w przyszłym roku ! (pb)

(i)