Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2016 roku realizuje projekty z Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna . Ostatni projekt zrealizowany w okresie lipiec – wrzesień 2018r. był działaniem pt. „Za szklaną kurtyną”. Wyjazd na wymianę w ramach Programu Erasmus+ to na pewno coś co potrafi odmienić życie naszej młodzieży na zawsze. Uczestnicy w ramach Projektu „Behind The Glass Curtain / Za szklaną kurtyną” rozwijali umiejętności językowe, otworzyli się na inne kultury, to w późniejszym życiu, pomoże im lepiej odnaleźć się w dorosłym świecie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą im, stać się odpowiednio przygotowanym do bycia dorosłym.

Głównym celem naszego projektu było wskazanie zarówno rówieśnikom jak i całej społeczności, wspólnego stanowiska wobec zagrożeń społecznych XXI wieku we współczesnym świecie. Jako młodzi ludzie żyjemy w niełatwych czasach, brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz niewłaściwe relacje z rodzicami, którzy powinni być mentorami i przyjaciółmi dla swoich wkraczających w dorosły wiek dzieci, nie mają dla nich czasu, podążają za swoją karierą. Przez to dzieci czują się samotne i opuszczone, a wolny czas zapełniają cyberprzestrzenią, w której co minutę docierają do nich setki informacji. W internecie, najbardziej popularnym źródle wiedzy o świecie, młodzi natykają się na wulgarne komentarze, zachęty do przemocy, zadawania bólu zarówno fizycznego jak i psychicznego drugiemu człowiekowi oraz do łamania prawa.

Uczestnikami projektu „Behind The Glass Curtain / Za szklaną kurtyną” byli członkowie zespołów tańca ludowego i grup teatralnych ze Słowacji oraz Polski. Nasz projekt składał się z dwóch faz: wymiany młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim oraz fazy końcowej tj. rozpowszechniania rezultatów naszych wspólnych działań projektowych. Podsumowaniem wspólnych działań młodzieży polsko – słowackiej był spektakl ukazujący życie bez telefonu. Spektakl był połączeniem technik, teatru oraz tańca i śpiewu ludowego. Uczestnicy zorganizowali niebywały happening pod dużą galerią handlową w Gorzowie Wielkopolskim w obecności licznie zgromadzonej publiczności, młodzież pokazała, że po „odsłonięciu szklanej kurtyny – ekranu telefonu”, istnieje świat realny, pełen barw i radości, a bezpośrednie przebywanie z ludźmi wyzwala pozytywne emocje i przełamuje barierę, negatywnego życia w wirtualnym, zglobalizowanym świecie.

Ryszard Młodzianowski – ASKS