W najbliższą niedzielę, 13 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz kolejny wybierzemy posłów i senatorów, którzy będą reprezentować nas wszystkich – mieszkańców województwa podlaskiego w polskim parlamencie.

To właśnie wybierani w powszechnym głosowaniu parlamentarzyści decydują o najważniejszych sprawach dla naszego kraju – m.in. o kształcie prawa, wysokości podatków, programach społecznych wspierających polskie rodziny czy wsparciu dla przedsiębiorców.

Wybory są fundamentem demokracji, a udział w nich jest wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego dorosłego obywatela. Wielu z Państwa może się wydawać, że pojedynczy głos nie ma znaczenia. Jednak ostateczny wynik głosowania przesądzi o tym, w jakim kierunku, przez kolejne lata będzie rozwijać się Polska, czy będzie wzrastał poziom życia i zamożność Polaków. Oddając swój głos zyskujemy więc rzeczywistą możliwość oddziaływania na los naszego regionu i całej Ojczyzny.

Podlaskie, jako region ambitny, z ogromnym potencjałem, zasługuje na silnych reprezentantów w parlamencie. Jako mieszkańcy tego wyjątkowego województwa mamy więc obowiązek zadbać o jego dobro zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w wyborach parlamentarnych 13 października i oddania swojego głosu.

Z poważaniem,

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Jak oddać głos w wyborach parlamentarnych?

• Przyjdź z dokumentem ze zdjęciem do swojej Obwodowej Komisji Wyborczej.

• Odbierz karty głosowania do Sejmu i Senatu i potwierdź ich odbiór podpisem.

GŁOSOWANIE DO SEJMU

• Zaznacz znak „X” tylko przy nazwisku JEDNEGO kandydata z listy na którą chcesz głosować. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym kandydacie. Twój głos będzie nieważny.

• Wrzuć kartę do głosowania do urny.

GŁOSOWANIE DO SENATU

• Zaznacz znak „X” tylko przy nazwisku JEDNEGO kandydata na senatora. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym kandydacie, Twój głos będzie nieważny.

• Wrzuć kartę do głosowania do urny.

|Bart.