Od 1 stycznia 2019 r. rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1 (pokój 10A) lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej http://www.mopsaugustow.naszops.pl/ w zakładce Karta Dużej Rodziny oraz w MOPS w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1 (pokój 10A).

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

http://urzad.augustow.pl