26 października 2020

STANOWISKO ZESPOŁU EKPERTÓW PRAWNYCH WS. ROZSTRZYGNIĘCIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO DOT. ABORCJI

4 tygodnie temu / 0 comments

W rozstrzygnięciu z 22 października 2020 r. (sygn. akt K 1/20) Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł, że przepis dopuszczający przerwanie ciąży przez lekarza w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z Konstytucją RP. Wady prawne orzeczenia TK Omawiane rozstrzygnięcie TK obarczone jest istotnymi wadami prawnymi, w tym przede wszystkim: TK orzekał w pełnym składzie, a w wydaniu rozstrzygnięcia brały udział osoby wybrane przez Sejm VIII kadencji na uprzednio obsadzone już prawidłowo stanowiska sędziowskie, a więc osoby, które nie mogą w TK orzekać. Dotyczy to Mariusza … więcej >

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA SP ZOZ W AUGUSTOWIE

1 miesiąc temu / 0 comments

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, od 19 października 2020 r. do odwołania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 145 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. W związku z powyższym, wstrzymane zostają przyjęcia do szpitala pacjentów z innymi schorzeniami. Wszystkie poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz POZ będą pracowały bez zmian. Prowadzona będzie także rehabilitacja. Ponadto zgodnie z dotychczasowymi zasadami udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych … więcej >

PROTESTOWALI PRZECIWKO DECYZJI WOJEWODY WS. ZMIANY SZPITALA POWIATOWEGO W AUGUSTOWIE NA PLACÓWKĘ JEDNOIMIENNĄ

1 miesiąc temu / 0 comments

Partia Wolność-Podlasie i organizacja młodzieżowa Młodzi dla Wolności – Augustów zorganizowali w niedzielę, 25.10.2020 przed budynkiem SP ZOZ w Augustowie protest przeciwko decyzji wojewody podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego, dotyczącej zamiany powiatowego szpitala w Augustowie na placówkę jednoimienną nastawioną wyłącznie na przyjmowanie osób chorych na SARS-CoV2. O wyznaczonej godzinie na miejsce spotkania przed budynkiem szpitala przybyło ok. 30. osób. – Decyzja jest skandaliczna, m.in. ze względu na to, że augustowski szpital to jedyna tego typu placówka w mieście i okolicy. Na terenie powiatu augustowskiego działają jedynie 3 karetki pogotowia. Sytuacja, w której chorzy z konieczności będą musieli dojeżdżać do szpitala w … więcej >

POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

1 miesiąc temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Porządkiem posiedzenia będzie: Otwarcie obrad. Przedstawienie porządku obrad. Wybór Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustowa. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa … więcej >