W piątek, 31 stycznia oficjalnie przekazano do użytku nowy sprzęt medyczny oraz parking przy SP ZOZ w Augustowie.

Uroczystość rozpoczął ksiądz prałat Marian Szewczyk – kapelan szpitala, dokonując poświęcenia nowego parkingu, który został zbudowany. Zakres inwestycji obejmował budowę miejsc parkingowych dla 110 samochodów osobowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych, rozbiórkę budynku gospodarczego, wykonanie oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wykonaniem skrzynek rozsączających). Łączna wartość zadania wyniosła ok. 800,64 tys. zł. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Augustowskiego w kwocie 715,4 tys. zł i wkładu własnego SP ZOZ w wysokości 85,24 tys. zł. Parking, z wjazdem od ul. Szpitalnej, jest ogólnodostępny przez całą dobę i zapewnia miejsca postojowe dla samochodów osób przyjeżdżających do szpitala, a także odwiedzających znajdujący się w pobliżu cmentarz.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Oddział Chirurgii Ogólnej, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowego sprzętu medycznego. Zebranych powitała Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ. Nowy sprzęt omówiła Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk – Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej. Zakupiono m.in. 100 nowoczesnych łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi oraz podnośniki elektryczne do przenoszenia pacjentów. Ponadto w specjalistyczny sprzęt doposażonych zostało pięć komórek organizacyjnych augustowskiego szpitala. Na Oddział Chirurgii Ogólnej zakupiono m.in. aparat USG z kolorowym Dopplerem, defibrylator, kardiomonitory, a także aparat do elektrokoagulacji oraz stoły i lampy do gabinetów zabiegowych. Gabinet Endoskopowej Diagnostyki Onkologiocznej wyposażony został m.in. w gastroskop z torem wizyjnym, kolonoskop oraz sprzęt do koagulacji z argonem. Zakupiono także specjalistyczną lampę na Blok Operacyjny oraz zintegrowany system artroskopowy dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG) rozszerzone zostało o nowoczesny aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem. Zakupiono także sprzęt do Działu Rehabilitacyjnego. Łącznie zakupionych zostało 238 elementów sprzętu i aparatury medycznej, które umożliwią dalsze podnoszenie jakości opieki zdrowotnej i rozwój szpitala. Wartość inwestycji wyniosła 1,57 mln zł, z czego 1 mln zł stanowiły środki budżetu Państwa, 290,42 tys. zł pochodziło z budżetu Powiatu Augustowskiego i 278,85 tys. zł stanowiły środki własne SP ZOZ.

W uroczystości wziął udział Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który powiedział:  – Ten szpital jest bardzo potrzebny mieszkańcom i turystom odwiedzającym Ziemię Augustowską, dlatego dobrze się dzieje, że w ostatnich latach jest modernizowany. Wszyscy widzimy te efekty. Jak się okazuje, mogą w Polsce dobrze funkcjonować szpitale publiczne i mogą być konkurencyjne wobec innych jednostek ochrony zdrowia, również prywatnych. Mogą konkurować infrastrukturą, wyglądem, sprzętem i usługami.

Następnie głos zabrał Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski:

– Cieszę się, że w szpitalu w Augustowie został zrealizowany kolejny projekt dofinansowany z budżetu Państwa. Zakupiony sprzęt pozwoli w istotny sposób poprawić dostępność, szybkość i skuteczność usług medycznych, które są w tym szpitalu realizowane, a także wpłynie na poprawę warunków pracy personelu.

Obecna na uroczystości Marzena Juczewska – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podkreśliła, że potrzeby zgłaszane przez szpital w Augustowie są zbieżne z priorytetami polityki zdrowotnej województwa i kraju.

Następnie głos zabrał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski:

– Jesienią 2014 roku, kiedy obejmowałem funkcję starosty i stawałem na czele Zarządu, przyjęliśmy trzy priorytety. Zdrowie było priorytetem absolutnym. Te priorytety realizowaliśmy i realizujemy konsekwentnie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy 5-lecie dodatniego wyniku finansowego szpitala. Jest to możliwe dzięki temu, że udało nam się zawrzeć taką niepisaną koalicję pomiędzy samorządem, dyrekcją szpitala i pracownikami. W tym miejscu chciałbym podziękować „sztabowi medycznemu” szpitala, pracownikom SP ZOZ, bo to dzięki waszej pracy, zaangażowaniu, profesjonalnemu oraz życzliwemu podejściu do pacjentów,  udało się kontrakt z NFZ zwiększyć i dziś jest on 2 razy większy niż na początku tej drogi. W planach mamy szereg kolejnych projektów modernizacyjnych, które chcemy realizować w tym roku i w latach następnych, tak, aby ten szpital był marką samą w sobie, a poziom realizowanych usług medycznych był na jak najwyższym poziomie.

Na zakończenie uroczystości starosta, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dąbkowski i Tadeusz Drągiewicz oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mursztyn podziękowali posłowi Jarosławowi Zielińskiemu i wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu, za wsparcie udzielone w 2019 roku Powiatowi Augustowskiemu na rozwój służby zdrowia i modernizację infrastruktury drogowej, wręczając symboliczne grawertony. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele pracowników augustowskiego szpitala, dyrektorzy innych szpitali z regionu, a także członkowie Rady Społecznej SP ZOZ Elżbieta Puczyłowska Ireneusz Sokołowski.

Tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Augustowie