Policjanci nieprzerwanie od kilku miesięcy pełnią służbę na granicy polsko – białoruskiej.

fot. KPP w Augustowie

Patrolują rejon przyległy do pasa granicznego, kontrolują pojazdy oraz zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom terenów przygranicznych. Dbają o bezpieczeństwo osób wykonujących prace budowlane na granicy.

Dziś pokazujemy służbę policjantów na terenie powiatu augustowskiego.

|https://augustow.policja.gov.pl/