FORUM EKONOMICZNE W KARPACZU – ROZMOWY O SAMORZĄDZIE

Potencjał gospodarczy województwa podlaskiego, jego perspektywy i możliwości, a także rola samorządu w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionów – o tym m.in. podczas pierwszego dnia (08.09) Forum Ekonomicznego w Karpaczu mówił marszałek Artur Kosicki.

W Karpaczu (woj. dolnośląskie) trwa Forum Ekonomiczne 2020. To jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej platforma dyskusji na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. W tym roku znaczna część obrad została poświęcona samorządowi terytorialnemu.

Gościem Forum i jednym z panelistów jest Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. We wtorek (08.09) marszałek wziął udział w panelu Podlaskie – idealne miejsce na biznes, odpoczynek i życie. 

– Podlaskie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski – podkreślał – To właśnie my posiadamy odpowiedni potencjał, żeby tworzyć m.in. system innowacji zwanych Doliną Rolniczą 4.0. Ten projekt zakładający współpracę władz, biznesu, nauk na rzecz nowych technologii w rolnictwie, na wzór Doliny Krzemowej w USA chcemy realizować.

Marszałek mówił też o rozwijającej się w Podlaskiem branży IT, możliwościom jakie daje przygraniczne położenie regionu.

– Bliskość z Rosją, Białorusią, Ukrainą i Litwą sprawia, że Podlaskie jest bramą do rynków wschodnich. Podlaskie łączy Wschód z Zachodem. Północ z Południem.
Przypomniał, że Podlaskie zmienia się dynamicznie pod względem komunikacyjnym – powstają nowoczesne, międzynarodowe szlaki komunikacyjne tj. Rail Baltica, Via Carpatia czy Via Baltica.

Marszałek Kosicki podkreślił, że jednym z głównych walorów atrakcyjności gospodarczej województwa podlaskiego są ambitni ludzie. Jak dodał mamy dobrze rozwinięte organizacje, które scalają poszczególne przedsiębiorstwa z jednej branży. Skupiają bardzo dużo firm budowlanych, przemysłowych, które prężnie działają na podlaskim rynku.

– Chciałbym, żeby nasze województwo rozwijało się w takiej formule biznesowej, czyli w ramach partnerstwa podmiotów, które chcą zainwestować w naszym regionie, ale również w taki sposób, aby stwarzać warunki do rozwoju podlaskim przedsiębiorcom – powiedział marszałek.

Następnie zaznaczył, że potencjałem biznesowym naszego regionu są absolwenci podlaskich uczelni wyższych, którzy dzięki swojej wiedzy przyczynią się do rozwoju ekonomicznego województwa.

– Uczelnie na terenie naszego województwa kształcą olbrzymią ilość studentów i bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów. Jeśli weźmiemy pod uwagę najwyższe zwolnienie podatkowe do 70 proc. z możliwością wykorzystania tego zwolnienia do 15 lat, bo cała Polska jest jedną wielką strefą ekonomiczną to myślę, że województwo podlaskie jest atrakcyjnym miejscem dla biznesu – dodał.

Jednym z punktów rozmowy były walory turystyczne i rekreacyjne naszego regionu i oferta kulturalna.
– Nasz region jest też wspaniałym miejscem na wypoczynek – mamy nie tylko Puszczę Białowieską, ale na terenie województwa znajdują się jeszcze trzy wspaniałe Parki Narodowe- Biebrzański, Narwiański i Wigierski, parki krajobrazowe, trasy rowerowe z Green Velo na czele.

Nasze województwo to też niezwykła mozaika kulturowa. Obok siebie żyją katolicy, prawosławni i muzułmanie, a historia regionu zapisana jest w jego wyjątkowej architekturze, tradycji ludowej, i w znakomitej, niepowtarzalnej kuchni.

Artur Kosicki wystąpił też jako gość podczas panelu 30 lat samorządu terytorialnego.  Podkreślał, że samorządy to jeden z największych sukcesów 30-lecia wolnej Polski.

–  Samorządność, czyli władza blisko ludzi, jest podwaliną tego, że Polska znajdowała się w zupełnie innym miejscu 30 lat temu, a w zupełnie innym miejscu znajduje się teraz – mówił marszałek.

Artur Kosicki podkreślał, że polski samorząd ma dobre podstawy prawne i organizacyjne.

Jak mówił, samorząd terytorialny jest dobrze skonstruowany i jest najbliżej ludzi, dzięki czemu najlepiej diagnozuje potrzeby gospodarcze i społeczne regionu.

 – Samorządy odegrały olbrzymią rolę w absorpcji środków europejskich, w tych przemianach, które miały miejsce w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym województwie. To są pieniądze wbudowane w naszą infrastrukturę, w nasze szkoły, domy kultury, szpitale, nasze autostrady. To z lokalnej perspektywy najlepiej widać potrzeby, problemy i możliwości regionu – mówił.

Marszałek dodał, że dzięki działaniom podejmowanym na szczeblu samorządowym w znacznym stopniu udało się ograniczyć skutki panującej epidemii. 

W środę (9.09) marszałek Artur Kosicki weźmie udział w panelu Polityka spójności po 2020 r.

 Tekst: Aneta Kursa, Cezary Rutkowski

|wrotapodlasia.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content