Nasze Kochane Miasto Augustów obchodzi urodziny! A ,że jest to Królewskie Miasto bo założył je Król Zygmunt August postanowiliśmy oddać mu cześć i przygotować wystawę prac wykonaną przez Dzieci, które zamieszkują Augustów i okolice. Prace, to portrety Króla i jego żony Barbary.


Jak sobie wyobrażacie jak Król Zygmunt wyglądał w dawnych czasach? Czy miał brodę, wąsy a może miał długie włosy? A Barbara, jaką miała fryzurę? Włosy kręcone a może splatała je w warkocze? A może nosiła fryzurę na cebulę? 😉 W jakie kolory najczęściej przyodziewał się Zygmunt, purpury, skarłat czy złoto? A jego żona, czy nosiła różowe sukienki wyszywane klejnotami czy złote koronki i sznury pereł??
Pokażcie Nam jak sobie wyobrażacie naszą Królewską Parę 🙂 a z Waszych prac powsatnie wernisaż, który będzie można zwiedzać w Miejskim Domu Kultury od 1 czerwca 🙂
Do dzieła dzieciaki, niech Król Zygmunt będzie z Was dumny 🙂

Regulamin konkursu ” Portret Królewskiej Pary-Króla Zygmunta i Barbary”

1.Organizator konkursu:
Augustowskie Placówki Kultury
2.Czas trwania konkursu:
od 17. 05. 2020 roku do 28. 05. 2020 roku, do godziny 15:00
3.Ogłoszenie wyników:
29.05.2020 roku o godzinie 12:00 na funpage Augustowskich Placówek Kultury oraz w wydarzeniu konkursu na facebooku
4.Cele konkursu:
-utrwalanie wiedzy na temat historii miasta Augustowa i jego założyciela , Króla Zygmunta Augusta
-własna interpretacja wizerunku Pary Królewskiej
-rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach
5.Warunki uczestnictwa:
– konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu augustowskiego w wieku od 6 do 18 lat
6.Techniki wykonywania prac:
-prace płaskie w dwóch rozmiarach : format A4 lub format A3 wykonane w technice malarskiej lub rysunkowej, wyklejane, technika łączona jak kolaż
-nie będą brane pod uwagę prace, wykonane przy użyciu elementów, które łatwo ulegają uszkodzeniu i mogą odkleić się od pracy takie jak: plastelina, ziarna, kasze, patyki, liście, kwiaty itp.
7.Ocena:
-ocenie będą podlegać prace w formacie A4 lub w formacie A3 dostarczone do Miejskiego Domu Kultury, Nowomiejska 41 , 16-300 Augustów
-praca z tyłu powinna być opisana:
*imie i nazwisko dziecka,
*wiek dziecka
*numer telefonu do osoby dorosłej (rodzic, opiekun),
-każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
– w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej
w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający
– każda praca powinna być wykonana przez dziecko
– każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej
7.Termin dostarczania prac:
Od 17.05.2020 do 28 .05.2020 do godziny 15:00

8.Oceny i nagrody:
– oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora
– ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne, technika wykonanej pracy
– w konkursie zostaną przyznane miejsca I, II i III w dwóch kategoriach wiekowych:
-od 6 do 12 lat
-od 13 do 18 lat
9.Wyniki konkursu:
wyniki konkursu będą ogłoszone 29. 05. 2020 roku na funpage’u Augustowskich Placówek Kultury oraz w wydarzeniu konkursu
10. Wręczenie nagród
Wręczenie nagród nastąpi w Miejskim Domu Kultury 01.06 2020. O dokładnej godzinie poinformujemy zwycięzców telefonicznie
11. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu
12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu :
„Portret Królewskiej pary- Króla Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny”

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu „Portret Królewskiej pary- Króla Zygmunta Augusta i Barbary”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm
2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego pod nazwa „Portret Królewskiej pary-Króla Zygmunta Augusta i Barbary” zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA

4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl
5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych podopiecznego jest warunkiem udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Portret Królewskiej pary- Króla Zygmunta Augusta i Barbary”.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.
Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie,
czasie usunięcia oraz moich prawach i wyrażam zgodę