W czwartek 28. maja br, najemcy lokali komunalnych w Augustowie ponownie zbierają się pod siedzibą Urzędu Miejskiego. Informacja tej treści dotarła do nas dziś w godzinach popołudniowych.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Przypomnijmy, że lokatorzy mieszkań komunalnych w Augustowie protestowali już w tym miejscu 7. maja br. Zebrali się przed Urzędem Miasta w czasie obrad Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej. Powodem ich protestu były podwyżki czynszu w zajmowanych przez nich lokalach sięgające 100%. W międzyczasie doszło do spotkania delegacji mieszkańców z burmistrzem w jego gabinecie. Opinie na temat wyników tego spotkania są zgoła odmienne. Zadowolenia wyrażanego w wypowiedziach wiceburmistrza Filipa Jerzego Chodkiewicza na posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej w dniu 18. maja, nie podziela jeden z reprezentantów mieszkańców na tym spotkaniu, Dariusz Kukliński. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule „Różne Punkty Widzenia Na Protest Najemców Lokali Komunalnych w Augustowie”. Tamto spotkanie stało się też przedmiotem skargi dwójki radnych miejskich na działalność burmistrza. Opisujemy to także we wspomnianym wyżej artykule. W rozmowie telefonicznej z Dariuszem Kuklińskim zapytaliśmy, co tym razem mieszkańcy chcą zamanifestować przed UM?

Czas ucieka, a Burmistrz nawet nie wydał ulotki informacyjnej dotyczącej zasiłków mieszkaniowych. Były solenne zapewnienia, że informacja będzie skierowana do ludzi. Chcemy pokazać, że czuwamy, i że STOP podwyżkom jest bardzo ważny. Zresztą dziś wysłaliśmy do burmistrza Augustowa Mirosława Karolczuka kolejne pismo w którym staramy się w możliwie zwięzły i zrozumiały sposób przedstawić naszą aktualną sytuację.

– powiedział Dariusz Kulkiński w imieniu najemców mieszkań komunalnych w Augustowie.

PROŚBA WYSŁANA DZIŚ (27.05.2020) DO BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA MIROSŁAWA KAROLCZUKA

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z trwającą kilka tygodni pandemią koronawirusa, zwracamy się z prośbą o przesunięcie wprowadzenia podwyżki w lokalach komunalnych. Nasza sytuacja bytowa jest generalnie niezwykle trudna. Korzystamy z najmu lokali komunalnych nie dlatego, że chcemy, ale dlatego, że nie mamy innej możliwości. Niskie poziomy dochodu nie pozwalają nam na zakup mieszkania czy nawet skorzystania z kredytu w celu nabycia lokalu własnościowego. Niejednokrotnie składają się na to jeszcze inne okoliczności, np. ciężkie choroby. COVID-19 dodatkowo spowodował kolejne ubytki w budżecie domowym. Wiele osób musiało zostać ze swoimi dziećmi w domach ze względu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół co też wpłynęło na dochody rodzin. Z początkiem roku wzrósł też koszt energii, wody, śmieci i żywności. Wiemy, że podwyżki są nieuniknione, ale nie zgadzamy się na tak drastyczny wzrost. Nie zgadzamy się na wprowadzenie ich w tak trudnym dla nas momencie życiowym. Wielu z nas utraciło część dochodów w związku z przestojami, redukcją etatów i zamknięciem firm.

Wszelkie rekomendacje rządowe wskazują że kierunek działań winien być odwrotny do realizowanego przez augustowski magistrat. Zgodnie z Tarczą Antykryzysową obejmuje nas abolicja czynszowa, zgodnie z arL 311. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVłD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – nie wolno wprowadzać tego typu podwyżek co najmniej do końca czerwca br. Jeżeli nie zmieni Pan decyzji będziemy szukać innych rozwiązań i wsparcia poprzez media lub na drodze sądowej.

Niniejszym składamy oświadczenie woli o podtrzymaniu dotychczasowych warunków najmu. Jeżeli będzie taki wymóg, każdy z najemców zrobi to indywidualnie.

Proponujemy wprowadzenie podwyżki po zakończeniu pandemii w wysokości najwyżej 30% ostatniej stawki, ustalonej każdemu najemcy indywidualnie

Jednocześnie żądamy przedstawienia harmonogramu wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat remontów wraz z ich kosztorysami i adresami, informacji o wpływach z czynszów i kosztach administrowania, z podziałem na poszczególne obszary (w prostej formie tabelarycznej, a nie w postaci bilansu i rachunku zysków i strat). Oczekujemy również wyjaśnienia w jaki sposób liczony jest wskaźnik na tzw. fundusz remontowy, o ile taki istnieje.

Wierzymy, że mając na uwadze dobro mieszkańców zrealizuje Pan nasze postulaty, że nie są dla Pana czczymi słowa ślubowania burmistrza.

Jako załącznik do tego pisma dodano listę zebranych podpisów lokatorów mieszkań komunalnych ATBS „KODREM” Sp. z.o.o. Znajduje się na niej 288 podpisów lokatorów, przy czym, jak informował nasz rozmówca, nie jest to jeszcze kompletna liczba. Lista nadal krąży wśród mieszkańców i podpisują się kolejne osoby.

|Bart.

***************

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią mieszkańcy augustowskich lokali komunalnych, 28. maja br. ponownie zebrali się pod siedzibą urzędu miejskiego w Augustowie, aby wyrazić swój sprzeciw przeciwko podwyżce czynszów za ich lokale.

Ich głośno wyrażane oburzenie i decyzję udania się pod Urząd Miejski w trakcie obrad Rady Miejskiej wywołało – jak sami mówią, podanie do publicznej wiadomości przez burmistrza Augustowa, że zostało osiągnięte zadowalające obie strony porozumienie w tej sprawie. Twierdzą, że jest to informacja nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd mieszkańców. Podtrzymują wcześniejsze stanowisko, że rozumieją potrzebę wprowadzenia podwyżek, jednak nie w wysokości 100% i nie w okresie, kiedy większość z nich dotknęła utrata części dochodów związana z sytuacją epidemiczną na świecie.

To, co udało się im osiągnąć tego dnia, to postanowienie przyjęte przez radnych, że sprawa wróci niebawem pod obrady jednej z komisji miejskich.

Publikujemy kilkunastominutowe nagranie audio z wydarzeń przed urzędem tego dnia.

|Bart.