PETYCJA

My rodzice domagamy się umorzenia lub obniżenia opłaty stałej za pobyt dziecka w tej placówce w związku z epidemią koronawirusa.

Nie chcemy płacić za pobyt dzieci w Żłobku, bo Urząd Miasta nam tego nie zapewnia. W aktualnej sytuacji tj. w takiej, w której zamknięcie Żłobka nastąpiło w skutek działania organów państwowych i samorządowych nie można przerzucać kosztów utrzymania tej placówki na rodziców jej podopiecznych.

Nie dokonujemy rozwiązania umów o opiekę, lecz wnosimy o równoprawne traktowanie stron umowy poprzez nieobciążanie rodziców kosztami opłaty, która nie ma odzwierciedlenia w zapewnionej przez władze miasta opiece w Żłobku.

Wielu rodziców w czasie epidemii koronawirusa przebywa na zasiłku opiekuńczym płatnym 80% wynagrodzenia zasadniczego. Niektórzy otrzymują minimalną krajową w związku z przejściem ich zakładów pracy w stan przestoju ekonomicznego ( obniżenie pensji o 50% nie mniej niż najniższa krajowa ). Nie mówiąc już o tym, że niektórzy pozostali bez pracy. Skutki epidemii będą dotkliwe dla wielu grup społecznych w Augustowie.

Oczekujemy, że władze Augustowa staną na wysokości zadania i pomogą mieszkańcom Swojego miasta, tj. rodzicom i opiekunom dzieci Żłobka nr 1.

Z poważaniem

Rodzice dzieci ze Żłobka nr 1

***************

Petycja tej samej treści została skierowana do przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie, Alicji Dobrowolskiej.