BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

informuje

o zbliżających się spotkaniach w ramach konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

i ponownie zaprasza

do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego

„Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”

I etap konsultacji trwa od 17 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Harmonogram i techniki konsultacji:

  • od 17 sierpnia do 7 września 2020 r. będzie można wypełnić ankietę (E-konsultacje) dotyczącą konsultowanego planu miejscowego z możliwością składania swoich  propozycji i uwag, ankieta będzie dostępna na stronie internetowej https://urzad.augustow.pl/content/plan-miejscowy-al-kard-wyszynskiego-strefa-jezioro-necko  bądź w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 (w Biurze Obsługi Klienta) oraz podczas spotkań konsultacyjnych
  • 24 sierpnia 2020 r.  o godz. 17:00 odbędzie się spacer badawczy z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego, miejsce zbiórki pod Sanatorium Uzdrowiskowym Augustów od strony parkingu (możliwy dowóz na miejsce zbiórki spod siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, wyjazd o godz. 16:40), liczba osób mogących wziąć udział w spacerze badawczym oraz liczba miejsc w autokarze jest ograniczona, chęć wzięcia udziału w spacerze oraz skorzystania z transportu prosimy zgłaszać  
    w terminie od 3 do 17 sierpnia 2020 r., mailowo:   konsultacje.planowanie@urzad.augustow.pl, bądź telefonicznie: 87 643 42 17,  87 643 42 16 w godz. 7:30 – 15:30
  • 25 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu), odbędzie się debata publiczna z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego
  • 26 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu), odbędzie się warsztat konsultacyjny z wykorzystaniem map, z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego (materiały wstępne – mapy, będą dostępne od 17 do 21 sierpnia 2020 r. od 8:30 do 17:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 w sali konferencyjnej oraz na stronie internetowej https://urzad.augustow.pl/content/plan-miejscowy-al-kard-wyszynskiego-strefa-jezioro-necko), liczba osób mogących wziąć udział w warsztacie konsultacyjnym jest ograniczona, chęć wzięcia udziału prosimy zgłaszać w terminie od 3 do 17 sierpnia 2020 r., mailowo:   konsultacje.planowanie@urzad.augustow.pl, bądź telefonicznie 87 643 42 17, 87 643 42 16 w godz. 7:30 – 15:30

Wiecej informacji w krótce

LINKI

Ankieta dotycząca konsultacji społecznych – sporządzanego planu „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”

https://docs.google.com/forms/d/1fTXYZfhliFefz3u5tg17kn_n5h_D2RqwsDEXlrNMJtE/edit

źródło: urzad.augustow.pl