Nadleśnictwo Augustów poinformowało o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”. Na taką informację długo oczekiwało bardzo wielu mieszkańców Augustowa a także turystów regularnie wybierających nasze miasto na miejsce swojego letniego wypoczynku.

–  Plaża Dąbek znajdująca się na gruntach LP od wielu lat jest niezagospodarowana i ciągle jest tematem wielu telefonów, artykułów w prasie lokalnej i indywidualnych interwencji mieszkańców Augustowa i turystów. Powszechne jest oczekiwanie przywrócenia walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych plaży i terenów okalających.

– napisano na stronie internetowej Nadleśnictwa Augustów.

To powszechne oczekiwanie trwa od wielu lat. Przywrócenie walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych plaży i terenów okalających miało być jednym z priorytetowych działań radnych z KWW „Nasze Miasto”, którzy w poprzednich wyborach samorządowych zdobyli bezwzględną większość w RM Augustowa i posadzili na burmistrzowskim fotelu swoje kandydata. Miało być na początku ich rządzenia. Z upływem czasu priorytety zmieniały się, a sprawa Dąbka wracała od czasu do czasu w zapytaniach i interpelacjach radnych. Dlaczego nic nie działo się w sprawie Dąbka?  Nie można było dotrzeć do prywatnego właściciela rozpadających się pomostów. W międzyczasie na terenie plaży pojawił się dzierżawca, który ogrodził wejście i oznakował je tablicą Teren Prywatny.

W lipcu br. zauważono prace rozbiórkowe przy pomoście na Dąbku. Do naszej redakcji zaczęły wpływać pytania – Co jest robione na Dąbku? Czy mieszkańcy będą mieli tam plażę, skoro jest tam „prywaciarz”? Kto to robi? Kilka innych dotyczył tego samego. Nie wiedzieliśmy nawet, że coś takiego ma miejsce. Postanowiliśmy poprosić gospodarza Augustowa, o udzielenie odpowiedzi na otrzymywane pytania. W dniu 21. Lipca, czyli ponad miesiąc temu wystosowaliśmy nasze formalne zapytanie do Burmistrza Augustowa, pana Mirosława Karolczuka. Minął miesiąc, a odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 25. sierpnia br. wysłaliśmy zapytanie w sprawie pomostów na Dąbku, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dwa dni później na naszą pocztę elektroniczną przysłano odpowiedź. W tym miejscu dziękujemy Wodom Polskim za szybkie udzielenie nam odpowiedzi.

Wody Polskie wyjaśniły, co aktualnie robione jest w sprawie pomostów na Dąbku.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 25 sierpnia 2020 r. dotyczące pomostów przy plaży „Dąbek” nad jeziorem Białym w Augustowie informuję, że obecnie trwają czynności mające na celu doprowadzenie ww. pomostów do należytego stanu technicznego lub nakazania ich rozbiórki.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie prowadził postępowanie administracyjne w sprawie należytego utrzymania urządzeń wodnych w stosunku do poprzedniego właściciela pomostów. W dniu 20 czerwca 2020 r. ww. pomosty zostały sprzedane, w związku z powyższym została wydana decyzja o umorzeniu sprawy w całości, gdyż postępowanie w stosunku do byłego właściciela stało się bezprzedmiotowe.

W chwili obecnej Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie wezwał obecnego właściciela do określenia terminu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę pomostów oraz poinformował go o stanie prawnym w jakim się znalazł i o czynnościach, wynikających z ustawy Prawo wodne, które zostaną podjęte przez Wody Polskie w stosunku do właściciela urządzeń wodnych, jeśli nie doprowadzi przedmiotowych pomostów do należytego stanu technicznego.

| Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

Utworzenie ścieżki dydaktycznej (wspomnianej na wstępie artykułu) wraz z małą infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i możliwości ochrony obszaru cennego przyrodniczo. Na zaplanowanych 9 punktach przystankowych zainstalowane zostaną: tablice- 6 sztuk i terenowe gry edukacyjne- 4 sztuki. Głównym przystankiem-miejscem odpoczynku będzie tzw. plaża Dąbek.

Długość trasy wyniesie 1500 mb. Poza znaczeniem edukacyjnym ważny jest także wymiar społeczny planowanego przedsięwzięcia. Nadleśnictwo planuje zainstalować elementy podstawowe do ćwiczeń fizycznych i wyposażenia parkingowego: stół okrągły i ławka okrągła, kosz na segregację odpadów, wiata, drabinka ukośna, drabinka linowa, ławeczka do brzuszków. Realizacja projektu przyczyni się do poznania walorów przyrodniczych terenu leśnego nad jeziorem Białym.

Całkowity koszt projektu to kwota 162 538,02 zł, dofinansowanie w wysokości 119 700,00 zł, a udział Nadleśnictwa Augustów 42 838,02 zł. Mamy nadzieję, że pod koniec października udamy się na pierwszy spacer po nowej trasie rekreacyjno – edukacyjnej: nadleśnictwo– plaża Dąbek – nadleśnictwo

– informuje Nadleśnictwo Augustów.

Z informacji Nadleśnictwa Augustów i Wód Polskich wyraźnie wynika, że zaczęły się konkretne działania na Dąbku. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie turystycznym mieszkańcy miasta i turyści odzyskają ten teren i ponownie stanie się on ulubionym miejscem relaksu i odpoczynku dla wielu z nas.

|Bart.