W czwartek, 30.01 2020 o godzinie 12.00 odbyła się kolejna konferencja prasowa Augustowskiego Obywatelskiego Komitetu Protestacyjnego przeciwko budowie południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi nr 16. Podobnie jak pierwsza, dzisiejsza zorganizowana została przy moście na Kanale Bystrym-(szosa Lipska).

Podczas konferencji zapoznano dziennikarzy z treścią pisma wystosowanego przez Augustowski Obywatelski Komitet Protestacyjny do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

W piśmie które zostało również wysłane do: Andrzeja Duda – Prezydenta RP, Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów z Województwa Podlaskiego, Bohdana Józefa Paszkowskiego — Wojewody Podlaskiego, Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego, Andrzeja Mursztyna – Przewodniczącego Rady Powiatu Augustowskiego, Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego, Alicji Dobrowolskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie i Mirosława Karolczuka – Burmistrza Miasta Augustowa, czytamy m.in.:

W tej chwili wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw prosząc Pana Ministra o zajęcie zdecydowanego stanowiska, które powinno powstrzymać plany GDDKiA. Uspokoiło by to nastroje mieszkańców miasta i naszego regionu. Jednocześnie obawiamy się, że kontynuowanie prac może spowodować konflikt społeczny porównywalny do sytuacji z Doliny Rospudy z lat 2005 – 2007. Nie zależy nam na tym, ale trudno przewidzieć w tej chwili konsekwencje podejmowanych przez GDDKiA działań.

Reasumując, przedstawiona argumentacja daje podstawę do odstąpienia od szkodliwych planów budowy obwodnicy przez przyrodniczo cenne tereny Augustowa i utrzymania statusu drogi krajowej nr 16 od Augustowa do Ogrodnik i granicy państwa na obecnym poziomie nośności do 14 ton.

Oto pełna treść petycji:

Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

wieloletnia walka mieszkańców i ówczesnych władz miasta Augustowa doprowadziła w 2014 roku do wyprowadzenia tirów z miasta. Od ponad 5 lat Augustów jest wolny od ruchu ciężkich pojazdów. Mieszkańcy, kuracjusze oraz turyści mogą spokojnie mieszkać i odpoczywać w pięknym i atrakcyjnie turystycznie mieście otoczonym Puszczą Augustowską, pięknymi jeziorami, Kanałem Augustowskim, rzeką Nettą i Kanałem Bystrym.

Niestety, bez konsultacji z mieszkańcami miasta, i chyba także z władzami, zapadły decyzje, które chcą zakłócić ciszę i spokój poprzez realizację pomysłu przywrócenia ruchu ciężkiego transportu (tirów) na spokojną do dziś trasę drogi krajowej nr 16 na odcinku Augustów – Ogrodniki – granica państwa (szosa sejneńska) biegnącej przez tereny Puszczy Augustowskiej, przecinającej Kanał Augustowski i urokliwe tereny rzeki Czarna Hańcza. Trasa ta stanie się koszmarem dla mieszkańców tych terenów i wszystkich odpoczywających na Pojezierzu Augustowskim i Sejneńskim.

W poprzednim tygodniu przedstawiciele GDDKiA Oddział w Białymstoku zaprezentowali radnym miejskim i grupie mieszkańców plany modernizacji drogi nr 16 i budowy tzw. Obwodnicy południowo-wschodniej miasta Augustowa. Z przerażeniem dowidzieliśmy się o zamiarze zniszczenia naszych cennych terenów przyrodniczych i rekreacyjnych w okolicach jeziora Sajno.

Planowana obwodnica odetnie mieszkańców od tego jeziora, będzie przebiegać przez planowaną dzielnicę sanatoryjną, strefę ciszy i ostaję przyrody objętą ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Żaden z zaprezentowanych wariantów nie może być zrealizowany, będzie to katastrofa dla naszego miasta i jego przyszłości. Nawet z punktu widzenia ekonomicznego jest ta inwestycja mało możliwa, a na pewno bardzo kosztowna, ponieważ część trasy ma przebiegać przez bagna przy jeziorze Sajno i starorzecze rzeki Netta. Już jedno spojrzenie na mapę pozwoli Panu na przyznanie racji naszej argumentacji.

Osobnym zagadnieniem jest pomysł modernizacji drogi krajowej nr 16 na odcinku od Augustowa przez Ogrodnik! do granicy państwa. Obecnie dopuszczony jest tam ruch pojazdów o maksymalnym ciężarze do 14 ton. Dzięki temu na tej trasie nie ma ruchu ciężkich pojazdów (tirów). Trasa ta przebiega przez serce Puszczy Augustowskiej, która jest chroniona w sieci Natura 2000. Trasa przecina Kanał Augustowski i jego śluzę w Przewięzi, który jest znanym zabytkiem z początku XIX wieku i został uznany za Pomnik Historii przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego. Obecnie prowadzone jest postępowanie do przygotowania wpisania Kanału Augustowskiego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trasa to przecina sławną i urokliwą rzekę Czarną Hańczę, która jest częścią szlaku papieskiego Jana Pawła II. Nasze tereny są atrakcyjne także dla mieszkańców dużych miast, w tym Warszawy, którzy zakupili tu nieruchomości, aby cieszyć się ciszą i spokojem. Zniszczony będzie spokój i zdrowie mieszkańców i rekreacja odpoczywających w znanych miejscowościach turystycznych takich jak: Sajenek, Studzieniczna, Wojciech, Przewięź, Serski Las, Macharce, Głęboki Bród, Frącki, Giby, Degucie, Dworczysko i Hołny Mejera. Dodatkowo według założeń GDDKiA modernizacja tej trasy nie przewiduje budowy ogrodzeń przed dziką zwierzyną. Tym samym jej wtargnięcie na jezdnię będzie dość częste, co będzie stanowić zagrożenie bezpieczeństwa uczestników przy zwiększonym ruchu pojazdów.

Obecnie ta droga jest trasą turystyczną i krajobrazową. Łączy piękne tereny Pojezierza Augustowskiego i Sejneńskiego z Pojezierzem Litewskim. Obawiamy się, że wpuszczenie ciężkich pojazdów bezpowrotnie zniszczy krajobraz, kulturę, spokój i ciszę naszego wspólnego dziedzictwa. Droga krajowa nr 16 od Augustowa do Ogrodnik i granicy państwa, od 1992 roku, funkcjonuje jako droga o maksymalnym obciążeniu do 14 ton i taki status, zdaniem Augustowskiego Obywatelskiego Komitetu Protestacyjnego działającego w imieniu większości mieszkańców, należy utrzymać

Panie Ministrze, wybudowana obwodnica Augustowa i Suwałk, a także po wybudowaniu trasy Via Baltica do granicy państwa w Budzisku, w pełni zaspokoją potrzeby przemieszczania się ciężkiego transportu tirowskiego do i z krajów nadbałtyckich. Nie ma więc żadnej potrzeby uruchamiania dodatkowego korytarza drogowego dla potrzeb tego rodzaju ruchu. Alternatywnie można rozważyć wykorzystania fragmentów drogi wojewódzkiej nr 653 z Suwałk do Sejn.

Ponadto można wskazać inne inwestycje w regionie, które powinny być przeprowadzone w pierwszej kolejności. Między innymi droga krajowa nr 8 od Białegostoku do Augustowa, gdzie trasa przebiega przez wiele miejscowości (Korycin, Zagórze, Wysokie, Skindzierz, Chodorówka, Suchowola, Sztabin, Białobrzegi), a ruch pojazdów, w tym tirów jest bardzo duży.

Dlatego Augustowski Obywatelski Komitet Protestacyjny, działając w imieniu mieszkańców, jest stanowczo, kategorycznie i nieodwołalnie przeciwny budowie tzw. południowo wschodniej obwodnicy Augustowa w wariantach zaprezentowanych przez GDDKiA oraz modernizacji drogi krajowej nr 16 od Augustowa przez Ogrodniki do granicy państwa, pozwalającej na ruch ciężkich pojazdów (tirów) na tej trasie. Podobnego zdania są władze miasta Augustowa i Powiatu Augustowskiego.

W tej chwili wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw prosząc Pana Ministra o zajęcie zdecydowanego stanowiska, które powinno powstrzymać plany GDDKiA. Uspokoiło by to nastroje mieszkańców miasta i naszego regionu. Jednocześnie obawiamy się, że kontynuowanie prac może spowodować konflikt społeczny porównywalny do sytuacji z Doliny Rospudy z lat 2005 – 2007. Nie zależy nam na tym, ale trudno przewidzieć w tej chwili konsekwencje podejmowanych przez GDDKiA działań.

Reasumując, przedstawiona argumentacja daje podstawę do odstąpienia od szkodliwych planów budowy obwodnicy przez przyrodniczo cenne tereny Augustowa i utrzymania statusu drogi krajowej nr 16 od Augustowa do Ogrodnik i granicy państwa na obecnym poziomie nośności do 14 ton.

Panie Ministrze, liczymy na Pana wrażliwość na sprawy społeczne i przyrodnicze oraz rozsądek i gospodarność. Prosimy o jak najszybszą interwencję i zablokowanie nierozsądnych działań urzędników GDDKiA.

Z poważaniem

Przedstawiciele Augustowskiego Obywatelskiego Komitetu Protestacyjnego:

Podpisy (7) członków Komitety.

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Duda – Prezydent RP,

2. Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów,

3. Parlamentarzyści z Województwa Podlaskiego,

4. Pan Bohdan Józef Paszkowski — Wojewoda Podlaski

5. Pan Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego,

6. Pan Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu Augustowskiego,

7. Pan Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski,

8. Pani Alicja Dobrowolska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie,

9. Pan Mirosław Karolczuk – Burmistrz Miasta Augustowa.

|Bart.

| *Zdjęcie tematyczne.

Wkrótce w tym miejscu zamieścimy nagranie video z konferencji.