„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
Ks. Jan Twardowski.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Jana Zalewskiego – Starosty Siemiatyckiego i Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, Osoby niezwykle oddanej pracy samorządowca i zasłużonej dla regionu podlaskiego.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci…

Rodzinie, Bliskim, całej wspólnocie samorządowej Powiatu Siemiatyckiego i wszystkim, których ta śmierć dotknęła, składamy szczere wyrazy współczucia.

Starosta Augustowski wraz z Zarządem i Radą Powiatu w Augustowie