Przyjęta od września nowa stawka oznacza podwyżkę nawet o ponad 21 proc.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Artur Sofiński tłumaczy, że wzrost cen ma dwie przyczyny, które nie są zależne od władz miejskich.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Zmiana taryfy urealnia koszty produkcji ciepła. Wynika to głównie ze wzrostu opłaty za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla oraz głównego naszego paliwa, czyli miału węglowego. Cena za tonę wynosi teraz 370 zł, gdzie w ubiegłym roku było to 218 zł. Przy obecnych cenach za emisję, spółka będzie musiała wydać na nią blisko 9 mln zł.

Radny opozycji Tomasz Miklas uważa, iż tak drastycznych podwyżek można było uniknąć.

Nigdy wcześniej takich nie było. Wzrost cen za emisje dwutlenku węgla był do przewidzenia. Należało się więc w jakiś sposób przed tym zabezpieczyć i przeciwdziałać. Najlepszym sposobem na to byłaby dużo wcześniejsza modernizacja ciepłowni i budowa kotła na biomasę. O dofinansowanie takiej inwestycji Augustów wystąpił jednak dopiero podczas piątej edycji konkursu. Pytanie więc, dlaczego przez tyle lat nie robiono nic w tym kierunku?

Przypomnijmy, że z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kotła na biomasę miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie 7 mln zł. Pozostałą część, czyli 13 mln zł, musi pokryć samo lub innego źródła.

| red: kap
autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki