INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa teł.: (022) 56-94-144 fax.: (022) 56-94-143 e-mail: proghydro@imgw.pl meteo.imgw.pl www.imgw.pl

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie ostrzega:

Data i godzina wydania: 26.02.2021 – godz. 12:17

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 1:16

  • Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
  • Stopień zagrożenia: 2
  • Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.02.2021 do godz. 13:00 dnia 28.02.2021
  • Obszar: Województwo podlaskie
  • Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Miejscami, w związku z utrzymującymi się zjawiskami lodowymi, mogą wystąpić utrudnienia przepływu i związane z tym większe wahania stanu.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
  • Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Michał Ceran


Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW. Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: centrum.hydro@imgw.pl