W środę, 25 sierpnia br. w Państwowej Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie, w ramach cyklu spotkań muzyczno – poetyckich „Cztery Pory Roku” odbyło się kolejne spotkanie z muzyką i poezją.

Inicjatorka i organizatorka spotkań, nauczycielka augustowskiej PSM Pani Lidia Karpińska zaprosiła do udziału w letniej części „Czterech Pór Roku” pianistę Marcina Pękala i poetkę Janinę Osewską. Marcin Pękala, to młody, z dużymi osiągnięciami artystycznymi pianista. Laureat wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest absolwentem m.in. PSM w Augustowie. Janina Osewska, to osoba z wieloma pasjami artystycznymi, z których największy rozgłos i uznanie zyskuje dzięki swoim utworom literackim. Wiersze Pani Janiny tłumaczone były już na kilkanaście języków. Lista nagród, wyróżnień i krajów, w których je otrzymała jest długa. Więcej o osiągnięciach artystycznych bohaterów tego wieczoru w zamieszczonych niżej biogramach.

fot. Józefa Drozdowska

Wierszom odczytywanym przez Autorkę towarzyszyła muzyka F. Chopina. Spotkanie prowadziła Pani Bożenna Szumska Niewiadomska. Podobnie jak wcześniejsze spotkania z tego cyklu, to również cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło liczne grono miłośników muzyki i poezji.

fot. Alicja Karpińska PSM Augustów

|Bart.


JANINA OSEWSKA – poetka, fotografka, pedagog, animatorka życia literackiego.

Opublikowała tomy wierszy: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007), Do czasu przyszłego – Until the time to come (2019), Tamto (2015), Niebieska chwila (2017), który był nominowany do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” w kategorii „Orfeusz Mazurski”, Jaśnienia (2020), który był nominowany do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” w kategorii „Orfeusz Mazurski”.

Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, białoruski, litewski, czeski, mongolski, hiszpański, węgierski, turecki, francuski, serbski, a wiersz pt. „Kobieta w sukience zapinanej z tyłu na guziki” doczekał się przekładów na piętnaście języków. Publikowała w polskich pismach literackich, m.in. takich jak: „Twórczość”, „Fraza”, „Topos”, „Borussia”, „Wiadomości Literackie”, „Gazeta Olsztyńska”, „Gazeta Współczesna” oraz w USA, Australii, Litwie, Ukrainie, Turcji, Mongolii, Czechach, Libanie, Indiach, Serbii, na Węgrzech. Swoje wiersze czytała na międzynarodowych festiwalach i kongresach poezji w Polsce, Irlandii, USA, Mongolii, Indiach oraz na Litwie. Nagradzana w USA (2004, 2005), Irlandii (2015), Libanie (2019), Indiach (2019), Argentynie (2020,2021), Turcji (2021). Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2017, 2019) oraz Burmistrza Miasta Augustowa (2017) w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Beneficjentka programu „Kultura polska na świecie” (2017, 2019) realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie. Nagradzana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2020), Marszałka Województwa Podlaskiego (2020). Otrzymała tytuł Ambasador Augustowa (2021).

Wydała autorski album fotografii „Okruchy” (2011), który otrzymał nominację do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Athens Photo Festival (2015). Uczestniczyła w zbiorowych wystawach fotografii w Polsce, prezentacjach cyfrowych (Australia, Hiszpania, Grecja, Izrael, Portugalia) i miała ponad 20 wystaw indywidualnych.

Od roku 2004 prowadzi Kawiarenkę Literacką według programu autorskiego, a od 2019 towarzyszący jej Konkursu Jednego Wiersza (KJW). W 2019 roku założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Acaaemia Europaea Sarbieviana, The World Academy of Art and Culture i jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture w Libanie. Urodziła się i mieszka w Augustowie.


MARCIN PĘKALA – urodził się w Augustowie. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. E. Młynarskiego w Augustowie, a następnie kontynuował naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Suwałkach pod kierunkiem mgr Anny Borkowskiej. Studia muzyczne na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie ukończył w 2020 r. w klasie fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj i dr hab. Konrada Skolarskiego. Obecnie jest studentem kameralistyki w klasie prof. Joanny Maklakiewicz i mgr Mischy Kozłowskiego oraz w klasie fortepianu prof. Janusza Olejniczaka. Umiejętności pianistyczne i wykonawcze doskonalił na kursach muzycznych pod kierunkiem wielu wybitnych pedagogów, m.in.; Eitana Globersona, prof. Waldemara Wojtala, prof. Waldemara Andrzejewskiego, prof. Grzegorza Kurzyńskiego, prof. Pawła Zawadzkiego, prof. Marii Niemiry, prof. Tatiany Szewczenko oraz prof. Petrasa Gcniusasa. Uzyskiwał sukcesy w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. w 2019 r. otrzymał I nagrodę na I Międzynarodowym i V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie, a w 2017 r. II nagrodę z trio fortepianowym w Grand Prize Virtuoso International Musie Competition (Vienna). Występuje z koncertami solowymi i kameralnymi w wielu miastach w Polsce, m.in.: cyklicznych letnich spotkaniach muzycznych „Chopin en Vacansess”, Warsaw Point, „Wakacyjnych spotkaniach muzyki z poezją”, koncertach w Muzeum F. Chopina w Warszawie organizowanych przez NIFC w ramach promocji młodych pianistów, wydarzeniach uczelnianych w ramach programu koncertowej wymiany pianistów polskich akademii muzycznych w kraju oraz koncertach kameralnych z udziałem artystów UMFC.