DANE KONTAKTOWE DO ODPOWIEDNICH KOMÓREK URZĘDU MIEJSKIEGO

Autor / 3 miesiące temu / AKTUALNOŚCI / Komentarze

Szanowni Państwo,

w związku z przeniesieniem siedziby Urzędu Miejskiego w Augustowie na ulicę Młyńską 35 i koniecznością uruchomienia centrali telefonicznej podajemy numery telefonów do kontaktu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Augustowie:

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Dane kontaktowe do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego w Augustowie:

Wydział Telefon
Burmistrz MiastaSekretariat511 180 560
Zastępca Burmistrza
Wydział Organizacyjno-PrawnyObsługa Rady Miejskiej, kadry660 257 335
Informatycy537 189 920 511 181 483
Referat Administracyjno-Gospodarczy 511 457 930
Wydział FinansowyŚrodki transportowe694 362 313
Podatek: rolny, leśny, od nieruchomości694 362 398
Wydział Inwestycji 608 085 633 608 085 701
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej 694 362 262
Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych 532 364 013
Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji 532 364 014
Wydział Spraw Społecznych i AdministracyjnychEwidencja ludności, sprawy wojskowe, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, zgromadzenia i imprezy masowe532 467 883
Dowody osobiste532 467 883
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych728 544 162
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie694 362 266
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 532 401 967
Wydział Edukacji i Sportu 694 361 434
Urząd Stanu Cywilnego 532 343 870
Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaOdpady komunalne511 180 104
Wycinka drzew/ ochrona zwierząt532 364 019
Zieleń/ czystość511 181 916
Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi511 180 094

urzad.augustow.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content