Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją, do przekazania wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyrazów wdzięczności, uznania oraz szacunku. Obchody święta odbyły się w każdej ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Członkowie Zarządu: Marek DobkowskiTadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, dyrektorzy szkół średnich, nauczyciele, pracownicy szkół, uczniowie i ich rodzice. Starosta składając życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękował za codzienną troskę o wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia, za kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych oraz wskazywanie ponadczasowych wartości.

Za szczególne osiągnięcia w kierowaniu pracą i wspieraniu działalności szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Augustowski, Starosta wręczył nagrodę Bożennie Kondrackiej – Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Natomiast za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nagrody Starosty otrzymało dziewięciu nauczycieli: Elżbieta Bartoszewicz (Zespół Szkół Technicznych), Anna Buksińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Danuta Kaszlej (II Liceum Ogólnokształcące), Jarosław Kwiecień (Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych), Małgorzata Pieklarz (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Jan Przystał (Augustowskie Centrum Edukacyjne), Agnieszka Sobota (Zespół Szkół Specjalnych), Alicja Sokołowska (Zespół Szkół Specjalnych) i Małgorzata Sudnik (Augustowskie Centrum Edukacyjne).

Podczas uroczystości 17 uczniom szkół ponadpodstawowych wręczone zostały stypendia Starosty Augustowskiego, które stanowią wyraz uznania i są formą uhonorowania osób najzdolniejszych lub osiągających największe sukcesy sportowe. W tym roku po raz pierwszy przyznanych zostało również 5 stypendiów uczniom Szkoły Branżowej nr 1 w ACE, kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Starosta wręczając stypendia pogratulował uczniom i zapowiedział, że od przyszłego roku szkolnego zwiększona zostanie liczba stypendiów za wyniki w nauce. Oprócz dwóch uczniów z każdej szkoły, otrzyma je jeszcze 10 osób osiągających najlepsze oceny ze wszystkich powiatowych szkół średnich. Listy gratulacyjne stypendystom i podziękowania rodzicom wręczyli Starosta i Wicestarosta.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie