W dniu dzisiejszym odmówiłem podpisania protokołu pokontrolnego komisji powołanej do zbadania tzw. sprawy Bazy Sportów Wodnych

– rozpoczął swoje wystąpienie radny miejski Adam Sieńko podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś (19.08.) o godz. 15:15 na placu przy Bazie Sportów Wodnych w Augustowie. Następnie odczytał notatkę stanowiącą załącznik formalny do wspomnianego protokołu, w której uzasadnia swoją decyzję >>>

na zdjęciu od lewej – radni miejscy: Rafał Harasim, Adam Sieńko, Leszek Cieślik i red. Marta Sołtys / Radio Białystok

Chciałbym uszczegółowić swoja odpowiedz, bo przeczytałem treść notatki, która formalnie musi być złożona i zostanie jutro złożona z moim podpisem do protokołu

– kontynuował rady Adam Sieńko i rozwinął to, co wcześniej odczytał >>>

Jak ocenia Pan sytuację, że na czele zespołu stanął lider ugrupowania Nasze Miasto. Wspominał Pan na początkowym etapie prac, że jest to sędzia we własnej sprawie? – zapytał dziennikarz PP uczestniczący w konferencji.

Chciałbym wyraźnie podkreślić, że na żadnym etapie nie byłem przeciwnikiem budowy Bazy Sportów Wodnych, wręcz przeciwnie. Natomiast obawy i poważne zastrzeżenia budzi sposób realizacji tej inwestycji

– mówił radny Adam Sieńko w części podsumowującej jego wystąpienie na konferencji prasowej. Nawiązał też do wcześniejszych założeń co do wykorzystania Bazy >>>

Wielokrotnie w mediach poruszano temat stanu odeskowania na ścianach Bazy. W niespełna rok po oficjalnym oddaniu jej do użytku, deski zaczęły wypaczać się i zmieniać kolor. W roku 2018 zapytaliśmy zastępcę burmistrza Filipa Jerzego Chodkiewicz – Czy to jest naturalny proces? Odpowiedział wtedy >>>

– Odbyło się spotkanie z udziałem inspektora nadzoru, architekta z biura, które to projektowało i pracowników UM. Celem spotkania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy to wszystko jest w zgodzie z technologią i czy tak miało być? (…) Na tym etapie inspektor i architekt nie są w stanie stwierdzić żadnych uchybień. Stwierdzili, że wszystko jest zgodne z tym co oni zaplanowali i tak ta Baza miała wyglądać, że tak miała się zestarzeć.

Nadal są jednak wątpliwości, czy aby na pewno – wszystko jest zgodne z tym co oni zaplanowali i tak ta Baza miała wyglądać, że tak miała się zestarzeć?

Pytanie w tej sprawie powróciło i na dzisiejszej konferencji. – Kto powinien tę Bazę olejować, wykonawca czy inwestor? – padło pytanie. Wypowiedzi radnego Adama Sieńki i Leszka Cieślika nawiązały także do kosztów budowy >>>

Teraz sprawa protokołu pokontrolnego Zespołu do sprawa przeprowadzenia kontroli problemowej dot. budowy bazy sportów wodnych będzie tematem dyskusji na najbliższej Sesji Rady Miejskiej. Co dalej w tej sprawie? Czy wyniki wypracowane po blisko 8 miesiącach prac Zespołu zostaną przyjęte przez pozostałych radnych, bez zastrzeżeń z ich strony? Oficjalnie z protokołem będziemy mogli zapoznać się wkrótce.

|Bart.