zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Augustów w 2021 roku z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wypoczynek letni. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie – Wydział Spraw Społecznych, budynek Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 101, tel. 87 643 80 65. 

Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy. 

Wyniki konkursu ofert TUTAJ >>>

|urzad.augustow.pl