27 sierpnia rozpoczęto realizację zadania dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w Augustowie, wzdłuż ul. Rajgrodzkiej do Ślepska. Symboliczne „wbicie szpadla” i przekazanie placu budowy odbyło się przy skrzyżowaniu ul. Rajgrodzkiej z ul. Raczkowską, czyli na początku realizowanego odcinka.

W ramach inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 2,5 km i szerokości 3 m. Ścieżka o nawierzchni bitumicznej będzie odsunięta od jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa, dostosowana wysokościowo do terenu. Wykonane zostanie również oświetlenie tego ciągu o łącznej wartości ok. 870 tys. zł.

– Nie jest to łatwe zadanie inwestycyjne – ze względu na trudny teren, istniejącą zabudowę, plan zagospodarowania przestrzennego i wysoki koszt – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Jednak odpowiadając na potrzeby mieszkańców, podjęliśmy się jego realizacji i mam nadzieję, że pod koniec roku wspólnie będziemy cieszyć się z efektów tego przedsięwzięcia, dodał starosta.

Całkowita wartość tego zadania wraz z wykupami gruntów wyniesie około 5,8 mln zł. Znaczną część środków finansowych będzie stanowił wkład budżetu państwa. Wykorzystany zostanie czek otrzymany w 2020 r. od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na Rynku Zygmunta Augusta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz oszczędności z zadania realizowanego przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej, 1 mln zł będzie stanowiło współfinansowanie Miasta Augustów, a brakująca kwota zostanie pokryta z budżetu Powiatu Augustowskiego. Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu, została firma STRABAG Sp. z o.o., która zaproponowała najniższą cenę.

– W dobie Internetu, komputerów i motoryzacji, ścieżki rowerowe są paradoksalnie, bardzo potrzebne. Obserwujemy narastającą potrzebę ich budowy. Dobrze, że w tej części Augustowa powstanie ciąg pieszo-rowerowy i że będą mogli z niego korzystać mieszkańcy, pracownicy zakładów tu zlokalizowanych oraz turyści – powiedział Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP.

Następnie głos zabrała Pani Monika Stawińska reprezentująca mieszkańców dzielnicy Ślepsk, którzy zabiegali o budowę tej ścieżki:

– Dziękuję za to, że to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane. Obecnie dzielnica Ślepsk się rozrasta, a ruch na ul. Rajgrodzkiej jest bardzo duży. My jako mieszkańcy jesteśmy przeszczęśliwi, że wkrótce będziemy mogli tu bezpiecznie jeździć na rowerach, rolkach, chodzić na spacery… Cieszymy się bardzo.

W spotkaniu wzięli udział również: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Marek Dobkowski – Członek Zarządu Powiatu, Mirosław Karolczuk – Burmistrz Augustowa, Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, Artur Krasowski – Dyrektor białostockiego oddziału STRABAG Sp. z o.o. oraz Marcin Sieńkowski – Projektant i Inspektor Nadzoru. Uczestniczyli również Radni Rady Miejskiej w Augustowie, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz mieszkańcy.

Rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Augustowie, wzdłuż ul. Rajgrodzkiej do Ślepska, od lewej: J. Zieliński – Poseł na Sejm RP, J. Szlaszyński – Starosta Augustowski, D. Szkiłądź – Wicestarosta, M. Karolczuk – Burmistrz Augustowa, M. Dobkowski – Członek Zarządu Powiatu, B. Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, A. Krasowaki – Dyrektor STRABAG O. Białystok
Symboliczne „wbicie szpadla” w ramach rozpoczęcia budowy ciągu pieszo-rowerowego w Augustowie, wzdłuż ul. Rajgrodzkiej do Ślepska, od lewej: J. Zieliński – Poseł na Sejm RP, M. Stawińska – przedstawicielka mieszkańców dzielnicy Ślepsk
Symboliczne „wbicie szpadla” w ramach rozpoczęcia budowy ciągu pieszo-rowerowego w Augustowie, wzdłuż ul. Rajgrodzkiej do Ślepska, od lewej: J. Szlaszyński – Starosta Augustowski, A. Krasowski – Dyrektor STRABAG O. Białystok
Rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Augustowie, wzdłuż ul. Rajgrodzkiej do Ślepska

| Starostwo Powiatowe w Augustowie