W piątek, 27 sierpnia o godz. 11.00, przy skrzyżowaniu ul. Rajgrodzkiej z ul. Raczkowską w Augustowie odbyło się symboliczne wbicie szpadla i przekazanie placu budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Rajgrodzkiej do Ślepska.

Oficjalne przekazanie placu budowy odbyło się na początku realizowanego odcinka. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Zarządu Powiatu, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Urzędu Miejskiego, Sejmiku Województwa Podlaskiego, mieszkańcy Augustowa, wykonawcy inwestycji firmy STRABAG, nadzoru budowlanego oraz media.

Najniższą cenę w przetargu zaproponowała Firma STRABAG, 5 184 000 PLN. Jak poinformował Starosta Jarosław Szlaszyński, do tej kwoty dojdą jeszcze koszty wykupu gruntów i mogą one kształtować się w granicach 500 – 800 PLN. Szerokość budowanej ścieżki będzie wynosić 3 m, a jej długość 2,5 km. Będzie miała nawierzchnię z masy bitumicznej, udogodnienia dla pieszych i pełne oświetlenie. Środki finansowe na jej budowę pochodzą z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz z wkładu własnego Powiatu i Miasta.

– Zadanie jest trudne z wielu powodów. Po pierwsze realizowane jest w trudnym terenie, drugie to kwestia istniejącej zabudowy, po trzecie istniejącego planu zagospodarowywania przestrzennego.

– mówił Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński.

Jako czwarty element utrudnień związanych z budową Starosta wymienił środki finansowe. Jak przedstawia się montaż finansowy inwestycji, przedstawił w dalszej części swojego wystąpienia, które zamieszczamy niżej >>>

mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Powiatu Augustowskiego

Zanim nastąpiło symboliczne wbicie szpadla, na temat rozpoczętej budowy wypowiedziały się 3 inne osoby uczestniczące w tej uroczystości. Poruszono także temat budowy podobnych ścieżek, w innych częściach naszego regionu. Po wystąpieniu Starosty Powiatu Augustowskiego, według kolejności, wypowiadali się jeszcze: Poseł na Sejm RP – Jarosław Zieliński, mieszkanka dzielnicy Ślepsk i Burmistrz Miasta Augustów – Mirosław Karolczuk.  

mówi Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP
mówi mieszkanka dzielnicy Ślepsk
mówi Mirosław Karolczuk – Burmistrz Miasta Augustów

|Bart. / augustow.org