M.in. na projekty parku zdrojowego i kładki nad Nettą oraz na utworzenie Centrum Aktywności Seniorów.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

– Nie jesteśmy w stanie teraz oszacować, czy ta inwestycja zakończy się w przyszłym roku, ponieważ jest szereg problematycznych procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Tam znajduje się wiele gruntów, które należą do Skarbu Państwa, a to wymusza pewne czynności. Rewitalizacja osiedla była konsultowana z mieszkańcami. Finalnie powstały dwa projekty, ponieważ uwagi augustowian się nieco mijały i trzeba było wybrać jeden z nich. Trwają prace projektowe i zgodnie z planem mają się one potrwać do końca roku. 

Przyszłoroczny budżet nie zakłada natomiast budowy choćby jednej miejskiej ulicy.

– Nie chcieliśmy teraz wpisać dużych pozycji inwestycyjnych, których realizacja uzależniona jest od dofinansowania. Część naszych wniosków na pewno zostanie pozytywnie rozpatrzona i wówczas będziemy aktualizować budżet i wprowadzać te inwestycje do planu. Złożyliśmy bardzo dużo wniosków i wiele ulic jest gotowych do budowy.

Dochód Augustowa ma wynieść 140 milionów złotych, czyli o 30 mniej niż w tym roku. Jednak miasto ma zamiar wydać 150 milionów, a różnicę pokryć z kredytu.  

| red: mik

autor: Marta Sołtys/ radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki