Uczęszczają do klas przygotowawczych. Pięć takich oddziałów uruchomiono już 28 marca.

Grafika ilustracyjna augustow.org

Jednak – jak mówi kierownik wydziału edukacji i sportu urzędu miejskiego Anita Szostak – ze względu na kolejne zgłoszenia od poniedziałku stworzono jeszcze jeden.

Są to trzy oddziały dla klas 1 – 3, dwa dla klas 4 – 6 i jeden dla najstarszych dzieci. Główny nacisk kładziemy tu na naukę języka polskiego. Oczywiście w miarę możliwości są realizowane i inne przedmioty. Cały czas zgłaszają się do nas kolejni uczniowie. Nawet ci, którzy wcześniej deklarowali chęć kontynuowania nauki w ukraińskich szkołach za pomocą internetu przychodzą teraz do naszych placówek.

Natomiast w augustowskich szkołach średnich uczy się około 20 młodych Ukraińców. Jak zaznacza jednak naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego Bożena Kondracka, znaczna większość chce kontynuować naukę zdalną w ukraińskich placówkach.

Mamy 12 Ukraińców w II Liceum Ogólnokształcącym, pięciu w Zespole Szkół Technicznych, trzech w Technikum nr 1 i dwie dziewczyny w szkole branżowej. Od środy natomiast jedno dziecko chodzi do naszego Zespołu Szkół Specjalnych. Przypuszczamy, że takich uczniów będziemy mieli jeszcze przynajmniej dwóch. Nie mamy za to maturzystów z Ukrainy. Wszyscy zostali bardzo dobrze przyjęci przez swoich polskich kolegów. Na pewno problemu nie sprawia im angielski. Każdego dnia mają dodatkową godzinę lekcyjną języka polskiego.

Około 10 dzieci uczęszcza również do augustowskich przedszkoli.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki