Augustów zrywa współpracę z białoruskimi miastami. Podczas poniedziałkowej (7.03) sesji nadzwyczajnej zdecydowali o tym miejscy radni. Podjęli dwie uchwały, które zawieszają kontakty z Grodnem oraz Słonimem.

Sala konferencyjna UM w Augustowie. Zdjęcie archiwalne auguustow.org

Zawieszenie kontaktów jest spowodowane tym, że władze Białorusi poparły rosyjską agresję na Ukrainę. 

Przewodnicząca rady Alicja Dobrowolska ma nadzieję, że jest to tylko chwilowe zawieszenie relacji.

– Tą uchwałą nie działamy przeciw mieszkańcom tych miast. Jest to wyraz naszego sprzeciwu wobec zaistniałej sytuacji. Niestety terytoriom Białorusi posłużyło do agresji. Mam nadzieję, że obaj dyktatorzy „upadną” i tą współpracę w przyszłości z chęcią ponownie nawiążemy

– mówiła podczas sesji Alicja Dobrowolska.

Radna Izabela Piasecka popierając uchwały zwracała uwagę na wiele korzyści jakie przyniosła miastu Augustów współpraca z białoruskimi miastami. Odbywała się ona między innymi na polu kulturowym, turystycznym i edukacyjnym. Miasta wspólnie pozyskiwały też fundusze zewnętrzne.  

– Współpraca ta nie tylko zaowocowała różnymi wspólnymi projektami, ale również kontaktami biznesowymi. Wierzę jednak w to, że nasi przyjaciele, mieszkający na Białorusi, potępiają agresję na Ukrainę i rozumieją nas i to, że w tej chwili nie mogliśmy postąpić inaczej

– mówiła podczas sesji Izabela Piasecka.

 Władze Augustowa porozumienie o współpracy z Grodnem podpisały w 2008 roku, natomiast ze Słonimem w 2013 roku.

| red: mag, kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki