Coraz więcej osób, które przeszły na emeryturę decyduje się na dalszą pracę.  Liczba czynnych zwodowano seniorów w całym kraju w 2016 r. wynosiła 596 tys., a pod koniec 2021 r. 813 tys.  W województwie podlaskim pracowało odpowiednio 11,9 tys. i 18,5 tys. osób z osiągniętym wiekiem emerytalnym.

– W naszym regionie w 2016 roku, pozostający na rynku pracy seniorzy stanowili 9,4 proc. wszystkich pobierających świadczenia emerytalne, zaś w kraju 11,6 proc. a w 2021 roku odpowiednio 11,8 proc. i 13,6 proc. Przez ten krótki okres liczba emerytów w całym kraju wzrosła o 36 proc, a naszym województwie, aż o 55 proc.

 – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wśród pracujących emerytów na koniec ubiegłego roku przeważały kobiety i stanowiły 57,5proc. spośród zatrudnionych seniorów. Ponad 94 proc. to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Średni wiek pracujących emerytów wyniósł 66,9 roku. Dla mężczyzn było to 68,3 roku, dla kobiet – 65,8 roku.

W gronie zatrudnionych emerytów, największą grupą są osoby pracujące na umowę o pracę, stanowią one 38,8 proc. ogółu tej zbiorowości. Osoby prowadzące działalność to 30,4 proc, a osoby pracujące na umowę zlecenie – 26,0 proc.

Pracownicy w wieku emerytalnym są cenny źródłem wiedzy. Ich doświadczenie sprawie, że pracodawcy bardzo chętnie chcą mieć w swoim składzie taką doświadczona kadrę. Poza tym dla samych pracowników świadomością, że chcą a nie muszą pracować sprawa, że wykonywane zatrudnienie dużą przyjemnością

– dodaje rzeczniczka.

Najwięcej pracujących emerytów zatrudnianych jest u płatników świadczących usługi związane z opieka zdrowotna i pomocą społeczną. Stanowią oni ok. 15 proc. pracujących emerytów. Kolejny najczęściej zatrudniający seniorów sektor naszej gospodarki, to działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Liczba pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej w kraju wynosi 61. Najwięcej z nich zamieszkuje województwa: zachodniopomorskie (79), śląskie (73), lubuskie (72) oraz łódzkie i dolnośląskie (po 68), najmniej natomiast województwo podkarpackie (43). W Podlaskiem mamy 58 emerytów na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej.

ZUS województwa podlaskiego