W piątek w Augustowie odbyło się spotkanie Burmistrza Karolczuka ze społecznością augustowskiego sportu. Program uroczystości był bogaty. Na początku Burmistrz osobiście przekazał gratulacje tegorocznym laureatom stypendiów i nagród.

fot. UM w Augustowie

Głównym punktem spotkania była prezentacja programu Olimpijski Augustów, który obejmuje budowę nowego stadionu, bloku sportowego w SP2, remontu bloku sportowego w SP3, budowę nowego placu zabaw na błoniach oraz pump tracku przy bazie kajakarzy. Spotkanie, związane z planami rozwoju augustowskiego sportu w najbliższych latach, uświetniła obecność olimpijczyków – Joanny Fiodorow oraz Adama Wysockiego.
 

Olimpijski Augustów

Podczas uroczystości omówiono program „Olimpijski Augustów” oraz plany na rozwój miejskiego sportu w najbliższych latach. O realizowanym programie inwestycyjnym opowiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk:

–  Budujemy sportową przyszłość Augustowa. Cieszę się, że mogę w tak licznym i zacnym gronie przedstawić program „Olimpijski Augustów”. To dla mnie osobiście fantastyczna chwila. Zaplanowaliśmy największy w historii Augustowa pakiet inwestycyjny o wartości przedsięwzięć na blisko 50 milionów złotych 

–  powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk

– Pamiętam spotkania, rozmowy i kwestie, które przez lata poruszaliśmy.  Rozmowy o tym, że trudno znaleźć obiekty treningowe, które spełniają oczekiwania. To wszystko teraz odejdzie w przeszłość. Nasza infrastruktura sportowa wejdzie na nowy poziom 

–  zapowiedział Burmistrz

Olimpijskie wsparcie

Poziom programu „Olimpijski Augustów” docenili obecni na sali wybitni sportowcy olimpijscy: Joanna Fiodorow oraz Adam Wysocki. Oboje stwierdzili, że w czasach, gdy byli juniorami nie mieli takich warunków do rozwoju i podkreślili radość z rozwoju infrastruktury sportowej dla młodzieży.

W ramach planowanego programu inwestycyjnego „Olimpijski Augustów” zaplanowano m.in.:

  • budowę nowego stadionu lekkoatletycznego,
  • budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem przy SP2,
  • remont kompleksu sportowego przy SP3,
  • budowę pump tracku przy bazie kajakarzy.

Nowy stadion lekkoatletyczny będzie pierwszym obiektem sportowym o takim standardzie w Augustowie. Razem z innymi inwestycjami wchodzącymi w skład programu „Olimpijski Augustów” zapewni on naszym sportowcom najlepsze warunki do trenowania, rozwoju i rywalizacji.

– Przez lata w naszym mieście słychać było obawy: co ze sportem w Augustowie? Czy kiedykolwiek będzie nas stać na realizację tych przedsięwzięć? Z własnych środków byłoby ciężko, ale stworzyliśmy ambitny projekt, rozpoczęliśmy poszukiwania i zabiegi o jak najwyższe finansowanie. A dzisiaj zbieramy tego owoce. Ogłosiliśmy już przetargi i czekamy na wyłonienie wykonawców

 powiedział Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk

zdjęcia: UM w Augustowie

(*as) Urząd miejski w Augustowie