Burmistrz Miasta Augustowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie do zatrudnienia na stanowisku wybrano:

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Pana Michała Dariusza Paruch, zam. Suwałki

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat wybrany na stanowisko objęte naborem spełnia wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonego naboru Pan Michał Dariusz Paruch uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej największą liczbę punktów. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Pan Michał Dariusz Paruch posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.

Augustów, 13 lipca 2022 r.

                                                                                        

Burmistrz Miasta Augustowa

                                                                                                          /-/

                                                                                              Mirosław Karolczuk

|bip.um.augustow.pl/