Z dniem wejścia w życie przepisów tj. 17 sierpnia br. nowego rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy Gmina Miasto Augustów rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już składać wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.
• Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
• Nie ma kryterium dochodowego.
• Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
• Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gdzie i kiedy można składać wnioski

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w godzinach: 7.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie tel. 87 644-54-30, 87 643-37-65 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

[*as] Urząd miejski w Augustowie