Michał Wiśniewski został nowym wiceministrem rozwoju i technologii – poinformował w poniedziałek (07.02) resort. Dotychczas Michał Wiśniewski był m.in. zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zdjęcie: Piotr Nowak i Michał Wiśniewski, fot. Twitter MRiT

Jak przekazał resort, 7 lutego 2022 r. minister rozwoju i technologii Piotr Nowak wręczył Michałowi Wiśniewskiemu „akt powołania go przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii”.

Nowy wiceminister rozwoju i technologii pochodzi z Augustowa. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IESE Business School University of Navarra oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował na stanowiskach doradczych i zarządczych – w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwie Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwie Cyfryzacji – wskazało MRiT.

W latach 2020 – 2022 oraz 2018-2019 Michał Wiśniewski był zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, odpowiedzialnym za departamenty: innowacji, teleinformatyki, strategii i analiz, rozwoju rynków rolnych, wparcia eksportu oraz fnansowo-kięgowy. „Jest współtwórcą strategii KOWR oraz strategii promocji polskiej żywności za granicą” – dodano. Jest też członkiem Giełdowej Rady Rynków Rolnych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 2019 r. Michał Wiśniewski jest członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach. W latach 2017–2018 był dyrektorem departamentu zrównoważonego rozwoju i współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska.

Michał Wiśniewski jest też współautorem Polityki Sztucznej Inteligencji Państwa, liderem Grupy Internetu Rzeczy w Polsce, współautorem Raportu Internet Rzeczy w Polsce.

| red: mag

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii / Twitter / radio.bialystok.pl