Od 1 lutego ruszyła kolejna edycja naboru wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w programie Airgustów. Na dofinansowania w tym roku w budżecie zaplanowano 150.000 zł.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Dofinansowanie z programu Airgustów może obejmować:

  • wymianę starego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wymianę starego źródła ciepła i podłączenie do sieci gazowej,
  • wymianę starego źródła ciepła i instalację zbiornika na gaz płynny,
  • wymianę starego źródła ciepła i instalację pompy ciepła,
  • wymianę starego źródła ciepła i instalację urządzeń grzewczych elektrycznych,
  • zainstalowanie nowego źródła ciepła tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, zainstalowanie zbiornika na gaz płynny, zakup i montaż pompy ciepła oraz urządzenia grzewczego elektrycznego w nowo budowanych budynkach.

Dofinansowanie może pokryć 70% planowanej przez mieszkańca inwestycji i wynieść maksymalnie 7.000 zł w przypadku domu jednorodzinnego lub maksymalnie 14.000 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Dotacją obejmuje się wyłącznie prace, które zostały wykonane po dniu podpisania Umowy.

Serdecznie zapraszam do składania wniosków w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie. Wszelkie informacje i wskazówki można uzyskać w pok. 301 ul. Młyńska 35 tel. 87 643 86 22 oraz na stronie www.airgustow.pl.

PLIKI