Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

– To już ponad 10 lat jak działa PUE ZUS. Platforma uruchomiona została w 2012 roku. Obecnie korzysta z niej już ponad 10,65 milionów użytkowników. Są to osoby fizyczne, lekarze oraz płatnicy składek. PUE ZUS jest cały czas udoskonalana, aby jak najlepiej służyła naszym klientom – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Platforma umożliwia załatwienie większości spraw w ZUS bez wychodzenia z domu. Po potwierdzeniu swojej tożsamości – przez internet – można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i składkach oraz wysłać wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe.

– PUE ZUS służy również do obsługi innych świadczeń, takich jak Polski Bon Turystyczny, świadczenie wychowawcze 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, świadczenie Dobry Start 300 plus – dodaje rzeczniczka.

Od 2023 r., zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. Założyć profil można podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub online korzystając ze swojego profilu zaufanego.

Do tej pory właściciele małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników – nie mieli obowiązku posiadania indywidualnego konta. – Od początku przyszłego roku każdy płatnik składek, nawet ten, który płaci składkę tylko sam za siebie, musi mieć aktywny profil na PUE ZUS, gdyż to właśnie tam będzie przychodziła korespondencja od nas i tylko drogą elektroniczną będzie można przesyłać dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Ta droga przyspieszy tempo wymiany korespondencji z Zakładem, a także pomoże przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS   – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Żeby aktywować indywidualne konto na PUE ZUS, należy najpierw założyć profil na PUE, a następnie potwierdzić tożsamość zakładającego profil. Można to zrobić samodzielnie, czyli założyć konto online i następnie je potwierdzić przy pomocy profilu zaufanego np. bankowości elektronicznej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, e-podpisu czy ePUAPu.

Jakie usługi są dostepne  PUE ZUS?

Każda grupa klientów na portalu PUE ZUS ma specjalną zakładkę (rolę, profil), która ułatwia obsługę spraw. Szczegółowe informacje i usługi na wybranym profilu różnią się w zależności od roli, w jakiej klient kontaktuje się z Zakładem.

Ubezpieczeni mogą sprawdzić stan swojego konta w ZUS oraz dane o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mają też informacje o zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodziny i zwolnieniach lekarskich. Mogą też obliczyć swoją prognozowaną emeryturę.

Świadczeniobiorcy mają dostęp do informacji o przyznanych i wypłaconych świadczeniach (emeryturach, rentach, zasiłkach) i rozliczeniach podatkowych wystawionych przez ZUS.

Płatnicy składek mogą natomiast dokonać rozliczeń z ZUS przez bezpłatną, internetową aplikację ePłatnik. Dzięki PUE ZUS wiedzą o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, o elektronicznych zwolnieniach lekarskich swoich pracowników i stanie bieżących rozliczeń z Zakładem.

ZUS województwa podlaskiego