2022-09-16, 15:39 Warszawa (PAP)

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą w niedzielę, do urn poszłoby 75 proc. respondentów CBOS; 30 proc. spośród nich oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę, 21 proc. na KO, a 10 prpc. na Polskę 2050 Szymona Hołowni – wynika z nowego sondażu CBOS.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

CBOS podkreśla, że od poprzedniego miesiąca notowania trzech wiodących w rankingu wyborczym ugrupowań nie zmieniły się znacząco. Chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Partia Republikańska) wyraziło 30 proc. zadeklarowanych wyborców, o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu z sierpnia. W sondażu zwrócono uwagę, że od lipca ugrupowanie rządzące straciło 3 punkty proc.

Na takim samym poziomie, jak w sierpniu kształtuje się poparcie dla Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), na którą obecnie chce głosować 21 proc. ankietowanych.

Od sierpnia stabilne są również notowania Polski 2050 Szymona Hołowni, której zwolennikiem pozostaje co dziesiąta osoba zamierzająca uczestniczyć w wyborach parlamentarnych.

Lepiej niż miesiąc temu wypada Lewica(Nowa Lewica, Razem), na którą chce głosować 6 proc. potencjalnych wyborców (o 2 punkty więcej niż sierpniu). CBOS zwraca uwagę, że jest to najlepszy wynik Lewicy w badaniach od maja 2021 roku, kiedy to uzyskała takie samo poparcie, jak obecnie.

Po okresie rosnącego poparcia dla Konfederacji(KORWiN, Ruch Narodowy, Braun) z 3 proc. w maju do 7 proc. w sierpniu, notowania tego ugrupowania znacząco się pogorszyły. We wrześniu zamiar poparcia go w wyborach do Sejmu deklaruje 4 proc. badanych. (spadek o 3 punkty proc.).

Poparcie dla PSL-Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści) we wrześniu jest takie samo, jak w sierpniu i wynosi 2 proc. Nie zmieniło się też poparcie dla Kukiz’15. Podobnie, jak w poprzednim miesiącu ugrupowanie to popiera 1 proc. badanych. Również 1 proc. ankietowanych deklaruje chęć oddania głosu na inne ugrupowanie.

CBOS zwraca uwagę, że utrzymywaniu się wysokiego poziomu mobilizacji wyborczej towarzyszy duży odsetek osób o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych. Obecnie niezdecydowani, na kogo głosować, stanowią jedną piątą potencjalnych wyborców (wzrost z 18 proc. do 20 proc. od sierpnia do września). Co dwudziesty spośród zamierzających głosować odmawia podania swoich preferencji politycznych.

We wrześniowym badaniu udział w wyborach do Sejmu i Senatu zadeklarowało 75 proc. badanych (o 1 punkt proc. mniej niż poprzednio). Bez zmian utrzymuje się liczba osób wahających się, czy wziąć udział w głosowaniu (13 proc.), a o 1 punkt proc. wzrósł odsetek wyborców zakładających, że nie wezmą udziału w wyborach parlamentarnych (12 proc.).

Badanie z cyklu „Aktualne problemy i wydarzenia” Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło od 5 do 15 września na 1119-osobowej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL.

Zastosowano procedurę mixed-mode. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. 58,0 proc. ankiet przeprowadzono metodą CAPI, 25,3 proc. sposobem CATI, a 16,7 proc. CAWI.(PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ par/