Wychowawcy klas oraz opiekunowie oddziałów przedszkolnych pracujący w augustowskich placówkach otrzymają wyższe dodatki funkcyjne. Ich wynagrodzenia wzrosną o 80 złotych miesięcznie.

Wbrew zapewnieniom sprzed miesiąca, na podwyżkę nie mogą liczyć mentorzy. Aleksandra Sigillewska podczas wczorajszego (25.10) posiedzenia komisji społeczno-oświatowej twierdziła, że powinna ona objąć obie grupy. O to samo wnioskowała już we wrześniu.

– Ja to rozumiem w ten sposób. Skoro ktoś inny, nie wy, zaproponował zwiększenie tego dodatku, więc nie zrobimy tego. Waszym pomysłem jest podwyżka dla wychowawców, więc to zrobimy. Natomiast mentorzy nie dostaną nic. 

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz tłumaczył, że podwyżka bardziej należy się wychowawcom oraz opiekunom niż mentorom. 

– Dyskusja z nauczycielami, dyrektorami oraz związkami zawodowymi spowodowała dojście do momentu, w którym wszyscy zauważyli pewną dysproporcję w nakładzie pracy pomiędzy mentorami a wychowawcami. Ta rozbieżność w zadaniach nadal jest dużo większa niż różnica w ich wynagrodzeniu. Wiemy, że ilość obowiązków wychowawcy w porównaniu do mentora wymaga dowartościowania. 

W augustowskich szkołach zatrudnionych jest łącznie 154 wychowawców oraz opiekunów. Mentorów jest 34. Podwyżka rocznie będzie miasto kosztowała prawie 200 tysięcy złotych. 

Nad uchwałą w tej sprawie radni mają głosować w czwartek (27.10).

| red: mik

autor: Marta Sołtys/radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/