Podmiot realizujący oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,

  1. Młyńska 52, 16-300 Augustów

tel: 508 547 681

Realizowana oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

  1. realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie;
  2. poradnictwo prawne;
  3. poradnictwo psychologiczne.

Więcej informacji na stronie: https://pcpr.augustow.pl/

| augustowski.home.pl/