12 października 2022 r. I LO obchodziło uroczysty jubileusz, który na pewno pozostanie w pamięci wszystkich obecnych na święcie Piramowicza. Jubileusz objął honorowym patronatem Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Dziekana Wojciecha Jabłońskiego i absolwenta szkoły Ks. Kan. dr. Antoniego Skowrońskiego w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Następnie wszyscy goście i społeczność szkolna wzięła udział w obchodach Święta Szkoły w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Pani Dyrektor Anna Sus-Cilulko serdecznie powitała przybyłych gości.

Zaproszenie na jubileusz przyjęli: Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Ks. Kan. Wojciech Jabłoński – Dziekan Dekanatu św. Bartłomieja Apostoła, Ks. Kan. dr Antoni Skowroński, Barbara Buraczewska – Podlaski Wicekurator Oświaty, ppłk Marek Białobrzeski reprezentujący gen. bryg. Piotra Fajkowskiego – Dowódcę 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, płk Krzysztof Świderski – Dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach, ppłk Mateusz Kujawski – Szef Sztabu reprezentujący płk Mariusza Majerskiego – Dowódcę 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie, ppłk Jarosław Kowalewski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, dr Józef Kozłowski – Dyrektor Instytutu Historii Wojskowej, reprezentujący Rektora – Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie gen. bryg. dr. Roberta KosowskiegoMarek Kłoczko – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, dr Marta Kapusta – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu Augustowskiego, Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu w Augustowie, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, Martyna ChodaczBarbara Możejewska – Warejko – Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Marta Wasilewska – Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Jarosław Cezary Słabiński – Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Barbara Czartoszewska – Prezes Zarządu Augustowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Zbigniew Kaszlej – Prezes Augustowskiego Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Siostra Helena Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Wojciech Szostak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, Roman Rogoziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, Tomasz Kuprewicz – Komendant Powiatowej Policji w Augustowie, Michał Olszewski – Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie, Jarosław Oborski – Komendant Straży Granicznej w Augustowie, Agata Augusewicz – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wiesław Mursztyn – Komendant Hufca Pracy w Augustowie, Zdzisław Sadowski Właściciel Przychodni Lekarsko – Pielęgniarskiej „Eskulap”, Dyrektorzy, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy powiatowych i miejskich jednostek oświatowych. Przybili także przedstawiciele Rady Rodziców, emeryci i absolwenci szkoły.

Pani Dyrektor na zakończenie wspomniała także swoich poprzedników, dyrektorów: Zdzisława BadowskiegoStanisława BudnikaJoannę Lisek, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w uroczystości, ale przekazali serdeczne pozdrowienia.

Sukces szkoły jest zasługą wielu osób, dlatego przy tak uroczystym jubileuszu zawsze jest miejsce na podziękowania. Pani dyrektor Anna Sus Cilulko wręczyła okolicznościowe statuetki Piramowicza. Zaszczytny tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymali:

Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, płk Krzysztof Świderski – Dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach, płk Mariusz Majewski – Dowódca 11. Pułku Artylerii w Węgorzewie, ppłk Jarosław Kowalewski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, Ks. Kan. dr Antoni Skowroński, Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu Augustowskiego.

Podziękowania otrzymały także osoby, które uświetniły swoją obecnością jubileusz: Marek Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Barbara Możejewska – Warejko – Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach oraz wizytator Marta Wasilewska.

Szczególne podziękowania za współpracę i wsparcie szkoły otrzymali:

Starosta Jarosław Szlaszyński, Ks. Dziekan Wojciech Jabłoński, Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Martyna Chodacz.

Nagrodzeni i zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Nie zabrakło również ciepłych wspomnień o wychowawcach i nauczycielach.

Starosta Augustowski podziękował wszystkim pracownikom szkoły za sumiennie wykonywaną pracę i uhonorował Bożenę BendigMałgorzatę Lendę i Mirosławę Skorupę Nagrodą Starosty Augustowskiego. Starosta wraz z Wicestarostą oraz Naczelnik WOKiS wręczyli także stypendia uczniom za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz pogratulowali ich rodzicom. Chwilę później Nagrody Dyrektora otrzymali nauczyciele i pracownicy.

Część oficjalną jubileuszu zakończył spektakl w wykonaniu Teatru Res Humanae prowadzony przez Bożenę Bendig już od 34 lat oraz szkolny zespół muzyczny pod kierownictwem Janusza Cichora. Była to jak zawsze artystyczna uczta i sentymentalna podróż przez kolejne 9 i pół dekad istnienia szkoły. Motywem przewodnim były przeboje charakterystyczne dla kolejnych pokoleń uczących się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Warto podkreślić, że w spektaklu wystąpili artyści, którzy pracują już w teatrze kilka lat, ale także debiutujący w tej roli uczniowie. Res Humanae wciąż kontynuuje tradycje placówki jako istotnego ośrodka kultury.

Uroczystość zakończyła się zaproszeniem na wyjątkowy jubileusz, czyli 100-lecie Szkoły i okolicznościowy tort w atmosferze ciepłych wspomnień.

Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością 95-lecie Piramowicza. Do zobaczenia za 5 lat!

Przemówienie Marka Komorowskiego – Senatora RP podczas obchodów Jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
Przemówienie Dariusza Piontkowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który objął patronatem honorowym Jubileusz 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
Dyrektor I LO w Augustowie Anna Sus – Cilulko przekazuje Posłowi na Sejm RP Jarosławowi Zielińskiemu statuetkę przyjaciela Szkoły podczas uroczystości Jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
Część artystyczna podczas Jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
Starosta Jarosław Szlaszyński oraz Wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź wręczają nagrodę Pani Mirosławie Skorupie za sumiennie wykonywaną pracę podczas Jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

ILO

|augustowski.home.pl/