Wszystko w ramach gruntownej przebudowy drogi.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz podkreśla, że ulica przebiega przez las, a wszystkie prace uzgodniono z okolicznymi mieszkańcami.

– Żeby wybudować tę ulicę zgodnie z prawem, czyli by jezdnia oraz ciąg pieszo-rowerowy miały odpowiednią szerokość, trzeba ten korytarz biegnący przez las poszerzyć. Do tego niezbędna jest wycinka pewnej ilości drzew. Inaczej nie można byłoby tego wykonać. Większość drzew, które zostaną usunięto są to na przykład czeremchy, klony jesionolistne czy inne drobne drzewka i krzaczki. W tej ogromnej ilości znajdzie się też pewnie kilkadziesiąt sosen. 

 Decyzją o wycince zaniepokojony jest radny Adam Sieńko. 

– Problem wycinki drzew w mieście już wielokrotnie był omawiany. Ciągle przecież mamy w uszach i głowach gorące apele o ochronę kilkunastu chorych i spróchniałych kasztanowców. Z drugiej strony lekką ręką podejmuje się decyzję o usunięciu kilkuset drzew. Komisja rozwoju rady miejskiej w ogóle nie zajmowała się problematyką związaną z inwestycją w tej części miasta. 

 Prace na ulicy Turystycznej mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Poza nową nawierzchnią powstaną tam ciąg pieszo-rowerowy oraz zatoczka autobusowa.

| red: mik

autor: Marta Sołtys/radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/