Augustowskie Placówki Kultury w imieniu Stowarzyszenia „Jamiński Zespół Indeksacyjny” zapraszają 18 września 2022 roku na godz. 17:00 do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury (Rynek Zygmunta Augusta 9, wejście od ul. Kościelnej, II piętro) na spotkanie z ks. Jackiem Wojciechem Czartoszewskim, poświęcone książce „Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie”.

 Z redaktorem tego opracowania porozmawiają panowie Bogdan Falicki i Krzysztof Zięcina, a podczas spotkania będzie można zakupić książkę i uzyskać dedykację.

Publikacja pod redakcją ks. prof. Józefa M. Dołęgi oraz ks. mgr. Jacka W. Czartoszewskiego wydana została w 1999 roku w piśmie naukowym „Episteme”, wydawanym przez nieistniejącą Wszechnicę Mazurską w Olecku – pierwszą niepaństwową uczelnię wyższą w północno-wschodniej Polsce.

Książka to kompendium wiedzy o historii Augustowa i jego mieszkańców, a głównym jej celem jest ukazanie dziejów chrześcijaństwa w tym mieście. Jest to praca zbiorowa, a w poszczególnych rozdziałach prezentuje początki chrześcijaństwa na Ziemi Augustowskiej, historię powstania i rozwoju zarówno miasta Augustów, jak i parafii, oraz podnosi kwestię działalności oświatowej i społecznej na tych terenach. Szeroko omówione są również działania unickiego dekanatu augustowskiego, poprzedzone prezentacją rysu historycznego Kościoła greko-katolickiego. W opracowaniu jest również opisana działalność Akcji Katolickiej na Suwalszczyźnie i w augustowskiej parafii, oraz działalność żeńskich zgromadzeń zakonnych w Augustowie w latach 1923-1999.

Nowe wydanie opracowania wzbogacono sporą porcją ikonografii, są to zarówno zdjęcia jak i skany archiwalnych dokumentów. Na końcu publikacji umieszczono indeks osób i indeks miejscowości. Książka tym samym otrzymała nową, ładniejszą szatę graficzną i twardą oprawę. Archiwalne egzemplarze pisma „Episteme”, w których m.in. wydana była ta praca, są dzisiaj praktycznie niedostępne.

Wierzymy – pisze Stowarzyszenie „Jamiński Zespół Indeksacyjny”, wydawca opracowania – że ta książka przybliży czytelnikom historię tych ziem, biorąc pod uwagę, że jak dotąd ukazało się tylko kilka opracowań dotyczących historii Augustowa i Augustowszczyzny.

Wstęp wolny – zapraszamy

– – –

APK

Ks. Jacek Czartoszewskiur. 3 lipca 1961. w Augustowie. Zawodową szkołę średnią ukończył w Suwałkach w 1982. Ze studiowania fizyki na Politechnice Białostockiej po roku zrezygnował. W 1986 wstąpił do Seminarium Duchownego w Łomży, gdzie w 1993 został wyświęcony. Został skierowany do ATK na studia filozoficzne, które uzupełnił studiami pedagogicznymi, aby móc zostać nauczycielem akademickim. Do obecnej chwili ks. Jacek jest wykładowcą filozofii i pracownikiem naukowym na UKSW. W ostatnich latach zajmuje się ważną i nową dziedziną ekoteologią, która stała się jednym z tematów jego badań.

W 1999 ks. Jacek był współorganizatorem i jednym z prelegentów konferencji naukowej w Augustowie mającej na celu zbadanie historii Ziemi Augustowskiej i początków chrześcijaństwa na tych terenach. Konferencja była jednym z wielu wydarzeń zmierzających do podniesienia kościoła dekanalnego w Augustowie do rangi Bazyliki Mniejszej Najświętszego Serca Jezusowego. Pokłosiem konferencji była zbiorowa publikacja książkowa pt. „Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie”. Ks. Jacek był wraz ks. Witoldem Jemielitym współredaktorem książki oraz autorem jednego z artykułów.

W 2022 Stowarzyszenie Jamiński Zespół Indeksacyjny, za zgodą ks. Jacka, przygotowało do drugiego wydania tę książkę. Zyskała nową, interesującą pierwszą stronę okładki oraz kilkanaście historycznych zdjęć świątyń Powiatu Augustowskiego. Została także wzbogacona o liczne przypisy zawierające informacje niedostępne w 1999 r.

Poza służbą kapłańską, pracą nauczyciela akademickiego i naukową ks. Jacek znajduje czas na swoje hobby, którym jest żeglowanie, najchętniej pełnomorskie. W tej dziedzinie uzyskał patent kapitana.

Wakacje – poza żeglowaniem – spędza w Augustowie i żywo interesuje się życiem swojego miasta.