Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi wyjazdy. Jeśli planujesz urlop za granicą i jeszcze nie masz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), złóż wniosek o nią w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza Twoje prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia Cię do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Pomoc medyczną otrzymasz na identycznych prawach, jakie mają osoby ubezpieczone w danym kraju. Zakres finansowanych rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

W ramach EKUZ masz prawo do leczenia:

·       niezbędnego i nieplanowanego

·       w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego kraju

·       na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz.

Kto może wyrobić EKUZ?

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce, oraz niektórym osobom nieubezpieczonym.

Jak wyrobić EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć:

– osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ

– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

– poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

– pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ

 – pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, EKUZ otrzymasz od ręki.

Aby złożyć wniosek przez IKP:

– zaloguj się

– wejdź w zakładkę „Moje konto”

– kliknij przycisk „Złóż wniosek” – znajdziesz go (wraz z informacją o EKUZ) poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ile kosztuje EKUZ?

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Jak długo EKUZ jest ważna?

Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą EKUZ jest wydawana na 3 lata. Dzieci i młodzież, które są uprawnione do otrzymania EKUZ, otrzymają kartę ważną do dnia, w którym ukończą 18 lat. EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn), będzie ważna aż 20 lat.

Masz pytania związane z wydawaniem EKUZ? Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.

Zapraszam serdecznie do naszego Oddziału przy Pałacowej 3 w Białymstoku, jak i do delegatur Podlaskiego Oddziału NFZ w: Łomży, Suwałkach i Siemiatyczach, gdzie EKUZ można wyrobić od ręki.

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ