Dzieci i młodzież mogą korzystać z zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowanych w szkołach i placówce, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

Zapraszamy do udziału w zajęciach!

|Starostwo Powiatowe w Augustowie